Målsättningar:

I EU-projektet skapas enhetlighet i sättet att samla in information om livsmedelsburen exponering. I projektet skapas enhetliga begrepp och rutiner med tanke på såväl informationen om konsumtionen av mat som provtagningen och beredning och analys av prover jämte den riskvärdering som görs utgående från analysresultaten. Analyserna görs av livsmedel utgående från informationen om konsumtionen av mat så, att livsmedlen först tillreds i enlighet med normala matlagningsmetoder. Så försöker man få så sanningsenlig information som möjligt om den livsmedelsburna exponeringen för ämnena som undersöks med tanke på riskvärderingen.

Resultat:

I projektet skapas enhetlig instruering för intagsundersökningar av typen Total Diet Study (TDS) för alla delområden av undersökningen. Pilotundersökningen i projektet ger också praktisk erfarenhet av planering och genomförande av en undersökning av typen TDS ända fram till riskvärderingen. I projektet skapas också en gemensam databas med tanke på senare undersökningar.

Ämnessord:

total diet study, livsmedel, intagskalkyler

Ansvarig projektledare:

ANSES (French Agency for Food, Enviromental and Occupational health and safety)

Eviras projektansvarig:

Putkonen, Tiina, specialforskare, TkD, forskningsenheten för kemi och toxikologi

Samarbetspartner:

Anses- Frankrike;
IFR – Förenade kungariket;
EuroFIR AISBL – Belgien;
RIVM – Nederländerna;
NIPH/SZU – Tjeckien;
INRAN – Italien;
 BfR – Tyskland;
UGR – Spanien;
NUID UCD – Irland;
UGENT – Belgien;
HAH – Kroatien;
PVD – Lettland;
CNA/AESAN – Spanien;
FERA – Förenade kungariket;
INSA – Portugal;
NIPH/FHI – Norge;
MATIS – Island;
NFNI/IZZ – Polen;
ISS – Italien;
TUBITAK – Turkiet;
URV – Spanien;
VITO – Belgien;
NFA – Sverige;
ETHZ – Schweiz;
ILSI Europe aisbl - Belgien

Projektskede:

Avslutat

Startår:

2012

Avslutningsår:

2015

I finansieringen av projektet deltar:

EU

Eviras projektkod:

8423

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2018