Inverkan av bakterier vid uppkomsten av vattenmögel samt PCR-identifieringsmetoder för vattenmögel samt bakterier

Sammandrag:

Vattenmögel, även kallad svampinfektion i fisk, är svampliknande mikrober med andra ord oomyceter, som förekommer mycket i sötvatten. Särskilt arten Saprolegnia sp. orsakar stora problem för laxodlingar över hela världen. Dessutom har det upptäckts massdöd bland vild lax, där man bedömer att anledningen kan vara vattenmögel. I dagsläget finns ingen tillräckligt effektiv behandlingsmetod och inte heller några snabba metoder för diagnostisering, alltså identifiering, av vattenmögel, vilket gör bekämpningen och behandlingen av vattenmögel problematisk. Man har också dålig kännedom om vattenmöglets orsaksmekanismer vid sjukdomsutbrott. I projektet utreds genotyper för vattenmögelstammar insamlade i Finland. Med exponerings- och fältprov undersöks påverkan av de bakterier som separerats från fiskarna på vattenmögels förmåga att orsaka sjukdom. Baserat på dessa uppgifter utvecklas nu i Finland PCR-analyser av viktiga genotyper av vattenmögel och dess bakterier som inverkar vid sjukdomsutbrott.  Slutligen valideras en ny kvantitativ multiplex PCR-analys för diagnostisk användning, som kan användas till att undersöka mängden av vattenmögel och bakterier från både fiskar och miljön på fiskodlingsanläggningar.

Målsättningar:

  • Undersöka förekomsten av olika genotyper för vattenmögel i Finland samt genotypernas skillnader när det handlar om förmåga till att orsaka sjukdom.
  • Utreda de bakteriebaserade riskfaktorerna för sjukdom orsakad av vattenmögel.
  • Utveckla en snabbare och noggrannare identifieringsmetod (multiplex PCR) för vattenmögel och dess tillhörande bakterier.

Med hjälp av dessa resultat kan vi vidare utveckla:

  • Bedömning av sjukdomstrycket som uppstår från miljön på fiskodlingsanläggningen
  • Metoder för bekämpning och behandling av sjukdomar på fiskodlingsanläggningar

Ämmnesord:

Vattenmögel, Saprolegnia sp. genotyper, Iodobacter sp., Flavobacterium sp., PCR

Ansvarig projektledare

Viljamaa-Dirks Satu, ledande specialist, Livsmedelsverket, enheten för djursjukdomsbakteriologi och -patologi

Livsmedelsverkets projektansvarig:

Korkea-aho Tiina, forskare, enheten för djursjukdomsbakteriologi och -patologi

Samarbetspartners:

Åbo Akademi;
Jyväskylä Universitet

Projektskede:

Pågående

Startår:

2018

Anslutningsår:

2021

I projektets finansiering deltar:

Europeiska Unionen;
Europeiska havs- och fiskerifonden (EMKR);
NTM-central

Närmare information:

Finlands fiskodlarförbund Rf nyhetsbrev (på finska)

EU.jpg

EMFF_se.jpg

ELY_en.jpg

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2019