Viktiga datum för åkerstöd

 • 1.8 upphör förbudet att beskära träd på jordbruksmark. Krav på villkorlighet.
 • Från och med 1.8 kan man förbereda träda och andra årets gröngödslingsvall som såningsareal för höstsådda växter.
 • Från och med 1.8 är det tillåtet att slå mångfaldsväxter om blomningen till största delen är över.
 • 15.8 är den sista dagen för sådd av fånggrödor.
 • Från och med 17.8 skickar Livsmedelsverket begäran om utredning. Håll ett öga på Vipumobilens uppgifter.
 • 31.8 är den sista dagen för sådd av mellangröda.
 • Senast 31.8 ska de arealer som anmälts som vall slås eller betas.
 • Senast 31.8 ska skörden av vallar i skyddszoner och på torvåkrar bärgas.
 • Senast 31.8 ska en bild tas med Vipumobilen för begäran om utredning av satellituppföljningen.
 • Från och med 1.9 får trädor, naturvårdsvallar och första årets gröngödslingsvallar avslutas genom bearbetning eller med växtskyddsmedel.
 • 1.9 börjar det en ungefär två veckor lång paus i Vipumobilen som berör svarandet av satellituppföljningens begäran om utredning. Från och med vecka 37 då den nya tillämpningsuppdateringen är publicerad kan man svara på begäran om utredning med bilder som är tagna tidigare under växtperioden. Man kan svara fram till 2.10 med bilder som är tagna tidigare.
 • Från och med 15.9 får fånggrödor avslutas med växtskyddsmedel.
 • Fram till 30.9 ska mångfaldsväxternas växtlighet bevaras.
 • Senast 30.9 ska man skicka till kommunen:
  • markkartering av vall på torvåkrar
  • markkartering för hantering av avrinningsvatten
  • analys av sursulfatjord och dikeskarta.
 • Från och med 1.10 får fånggrödor bearbetas.
 • 2.10 är den sista möjliga dagen för att ändra ansökan om åkerstöd.
 • Senast 2.10 ska svaret på begäran om utredning av satellituppföljningen skickas med Vipumobilen.
 • Från och med 31.10 ska villkorlighetskravet för minimiväxttäcke och växttäcke vintertid för stödet för miljösystem uppfyllas.
 • 31.10 går tiden för gödselspridningen ut.
 • Senast 30.11 ska man låta göra analyser av markövervakningen (valfri gårdsspecifik åtgärd för miljöersättning).

I slutet av året är det dags att göra en höstanmälan. Tidpunkten preciseras senare.

Sidan har senast uppdaterats 30.8.2023