Årsklocka för odlarstöd

Stödansökan i Viputjänsten, år 2023

  • EU:s djurbidrag: Ansökningstiden går ut 24.1.
  • Lagrinstöd för trädgårdsprodukter, december anmälan om lagerkvantiteter: Anmälningstiden går ut 27.1.
  • Ersättning för djurens välbefinnande: Ansökningstiden går ut 2.2.
  • Anmälningar om antal djur: Anmälningstiden går ut 2.2.

I Viputjänsten kan du året runt

  • bläddra i betalningstransaktioner och skriva ut betalningsanmälningar
  • bläddra i din gårds förbindelseuppgifter
  • se på uppgifter om basskiften och jordbruksskiften
  • göra ändringar i din gårds anvädarrättigheter
  • gör ändringar i uppgifterna om delaktiga, exempelvis e-postadresser och telefonnummer.

Övervakning av stöd

Innan stödet betalas ut granskar myndigheten alla stödansökningar och säkerställer att villkoren för stödet uppfylls. Utöver detta görs årligen ett kontrollbesök på ungerfär 5 procent av gårdarna.

Syffet med övervakningen är att säkerställa att stödvillkoren följs och även att garantera jordbrukarnas rättsskydd och rättvisa behandling inom förvaltningen.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller NTM-centralen fattar stödbeslutet. Livsmedelsverket betalar ut stöden till odlarna i de flesta fall i en eller två delar.

Sidan har senast uppdaterats 12.1.2023