Årsklocka för odlarstöd

Årsklocka för odlarstöd 2023

Januari

 • 10.1 Referensdagen för skaltade kvigor slaktlamm och slaktkillingar
 • 24.1 Ansökningstiden går ut: djurbidrag
 • 27.1 Lagringsstöd för trädgårdsprodukter: Anmälan om december månads lagerkvantitet
 • 31.1 Referensdagen för tackor, höngetter, dikor mjölkkor, tjurar och nötkreatur i yttre skärgården

Februari

 • 2.2 Ansökningstiden går ut: 
  • Ersättning för djurens välbefinnande
  • Anmälan om djurantal 2022

Mars

 • 2.3 Ansökningstiden går ut:
  • Nordligt husdjursstöd för nötkreatur och för tackor och hongetter
  • Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
  • Avtal om uppfödning av lantraser
  • Stöd för växthusproduktion
  • Transportstöd för sockerbeta

April

 • 1.4 Spridning av gödsel och gödselfabrik at tillåten

Gör basskiftesändringar.

Maj

 • 1.5 - 31.7 Förbud mot beskärning och fällning av träd

Juni

 • 1.6 Referensdagen för slaktlamm och slaktkillingar
 • 15.6 Ange jordbruksskiftets uppgifter
 • 15.6 Ansökningstiden går ut:
  • Ansökan om åkerstöd
  • Stöd för biodling
 • 30.6 Sista dagen för sådd

Vid ansökan om åkerstöd kan odlarna ansöka om följande stöd:

 • grundläggande inkomststöd
 • omfördelningsinkomststöd
 • stöd för miljösystem
 • kompensationsersättning
 • miljöersättning
 • ersättning för ekologisk produktion
 • allmänt hektarstöd
 • nordligt hektarstöd
 • inkomsststöd för unga jordbrukare
 • stöd till unga jordbrukare
 • bidrag för specialväxter
 • bidrag för stärkelsepotatis
 • nationellt stöd för sockerbeta
 • miljöavtal: avtal om upprätthållande av ursprungssorter, avtal om skötsel av våtmarker och avtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet.

Juli

-

August

 • 31.8 Kom ihåg att slå vallen senast

Om du får en begäran om utredning i Vipumobilen, följ anvisningarna.

September

-

Oktober

 • 2.10 Gör ändringar i din stödansökan för åkerstöd senast nu.
 • 31.10 Bevara växttäcke på minst 33% av åkerarealen mellan 31.10.2023 och 15.3.2024

November

-

December

-

Årsklockan för odlarstöd uppdateras allteftersom datumen bekräftas. 

Stödansökan i Viputjänsten

I Viputjänsten kan du året runt

 • bläddra i betalningstransaktioner och skriva ut betalningsanmälningar
 • bläddra i din gårds förbindelseuppgifter
 • se på uppgifter om basskiften och jordbruksskiften
 • göra ändringar i din gårds anvädarrättigheter
 • gör ändringar i uppgifterna om delaktiga, exempelvis e-postadresser och telefonnummer.

Övervakning av stöd

Innan stödet betalas ut granskar myndigheten alla stödansökningar och säkerställer att villkoren för stödet uppfylls. Utöver detta görs årligen ett kontrollbesök på ungefär 2 procent av gårdarna.

Syftet med övervakningen är att säkerställa att stödvillkoren följs och även att garantera jordbrukarnas rättsskydd och en rättvis behandling inom förvaltningen.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller NTM-centralen fattar stödbeslut. Livsmedelsverket betalar ut stöden till odlarna i de flesta fall i en eller två delar.

Sidan har senast uppdaterats 12.9.2023