Stödsystemet för djurbidrag har ändrats år 2022

Stödvillkoren för EU:s djurbidrag har ändrats. 

  • EU:s bidrag för nötkreatur (hela landet)
  • EU:s bidrag för mjölkkor (stödområde AB)
  • EU:s får- och getbidrag
    • Bidrag för tackor (stödområde AB)
    • Bidrag för hongetter (stödområde AB)
    • Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar (hela landet).

Läs de nya villkoren

Ansökningsanvisningen berättar i detalj vad som är nytt i djurbidragen. I de nya villkoren är det särskilt viktigt att registeruppgifterna om djur är aktuella.

Anvisning för ansökan om EU:s djurbidrag (publiceras senare)

Sök djurbidrag i Viputjänsten 9.1–24.1.2023

Du kan ansöka om EU:s djurbidrag för år 2023 i Viputjänsten 9.1–24.1.2023.  

Välj åtgärder när du ansöker om djurbidrag.

 

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2023