Återtagande av stöd 2024

Publiceringsdatum: 3. juni 2024

Ansökningsguide om åkerstöd
Ändring av ansökan 2024

Du kan under vissa förutsättningar själv, efter ansökningstid, återta de åtgärder och stöd som du ansökt om i Viputjänsten eller genom att kontakta behörig myndighet fram till den 2 oktober. Nedan beskrivs de olika alternativen närmare. Kom ihåg att, efter ändringarna, kontrollera att det inte finns några anmärkningar på Vipurådgivaren.

Hur kan jag återta ett jordbruksskifte under ändringsskedet gällande

A) ett eller flera stöd eller åtgärder som jag ansökt om?

 • Byt jordbruksskiftets gröda (t.ex. naturvårdsvall till fodervall) i skiftesuppgifterna i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Om basskiftet har flera jordbruksskiften, ändra uppgifterna endast för de jordbruksskiften som återtagande gäller. Vid behov kan du bearbeta jordbruksskiftets gränser eller göra nya jordbruksskiften.
 • Miljöersättningens jordbruksskiftesspecifika åtgärd: Ta bort den åtgärd du valt för skiftet. Åtgärderna omfattar fånggröda, jordförbättring och saneringsgröda, alternativt växtskydd för trädgårdsväxter samt vallar på torvåkrar.
 • Stöd för miljösystem: Ta bort valet gröngödslingsvall i miljösystemstödet från gröngödslingsvallen om du inte vill ha miljösystemstöd för jordbruksskiftet.
 • Förbindelse om ekologisk produktion och miljöavtal: Om du vill ta bort ett skifte från den förbindelse om ekologisk produktion eller det miljöavtal som du ansökt om år 2024, läs närmare anvisningar på sidorna om Möjligheten att ändra ekoförbindelse 2024 och Möjligheten att ändra miljöavtal 2024.

B) alla stöd eller åtgärder som jag ansökt om?

 • Om du inte vidtar jordbruksåtgärder på jordbruksskiftet, byt skiftesuppgifterna i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten, Återtagande av stöd, gällande gröda på jordbruksskiftet. Om basskiftet har flera jordbruksskiften, ändra uppgifterna bara för de jordbruksskiften för vilka du vill återta stöden. Vid behov kan du bearbeta jordbruksskiftets gränser eller göra nya jordbruksskiften.
 • Om jordbruksskiftets areal helt tas ur jordbruksanvändning under ändringsskedet, byt jordbruksskiftets gröda i skiftesuppgifterna till Icke odlad gröda. Närmare information om areal som tas ur jordbruksanvändning finns i Ansökningsguiden för åkerstöd i kapitlet Jordbruksmark, bas- och jordbruksskiften.
 • Förbindelse om ekologisk produktion och miljöavtal: Om skiftet är ett miljöavtals- eller ekologiskt förbindelseskifte, läs närmare anvisningar på sidorna om på sidorna om Möjligheten att ändra ekoförbindelse 2024 och Möjligheten att ändra miljöavtal 2024.

Hur kan jag återta gårdens alla jordbruksskiften under ändringsskedet gällande

A) den miljöförbindelse eller åtgärd för stöd för miljösystem som jag ansökt om?

 • Byt gröda i skiftesuppgifterna i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten för alla jordbruksskiften som du har uppgett för åtgärden. Radera dessutom krysset för åtgärden på fliken Stöd som söks.

B) det stöd jag ansöker om?

 • Du kan inte ta bort sökmarkeringarna i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten efter att ansökningstiden gått ut. Gör en fritt formulerad skriftlig anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om du vill återta stöd du ansökt om.

C) en förbindelse om ekologisk produktion eller miljöavtal?

D) alla stöd som jag ansökt om i ansökan om åkerstöd?

 • Du kan inte ta bort sökmarkeringarna i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten efter att ansökningstiden gått ut. Gör en fritt formulerad skriftlig anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om du vill återta hela din ansökan om åkerstöd. 

Kan jag återta stöd eller åtgärder om jag har fått ett meddelande om övervakning?

Du kan inte göra ändringar i uppgifterna i ansökan i Viputjänsten om du har fått ett meddelande om övervakning av gården.

Även om inga försummelser upptäcks i övervakningen kan du inte längre ändra din ansökan efter övervakningen. Du kan inte heller återta stöd eller åtgärder efter övervakningen förutom i undantagsfall. Dessa undantagsfall är:

 1. Du har anmält en fånggröda till skiftet och skiftet har övervakats före tidsfristen för sådd av fånggröda (15.8). Om du efter övervakningen beslutar att inte så fånggrödan, kan du återta åtgärden fånggröda på skiftet.
 2. Du har anmält en mellangröda till skiftet men du sår inte heller en mellangröda exempelvis på grund av väderförhållanden. Du kan återta anmälan om mellangröda.

Meddela kommunen om återtagande i ovan nämnda fall med en fritt formulerad skriftlig anmälan.

Kan jag återta stöd eller åtgärder efter ändringsskedet?

Du kan inte längre återta stöd eller åtgärder efter ändringsskedet av åkerstöden.

I vissa fall är det möjligt att ändra förbindelserna för ekologisk produktion och miljöavtalen ännu efter åkerstödens ändringsskede.  Läs närmare anvisningar på sidorna om Möjligheten att ändra ekoförbindelse 2024 och Möjligheten att ändra miljöavtal 2024.