Stödövervakning på gårdar med hästar

Den övervakning som beskrivs här gäller endast hästar som omfattas av ett avtal om uppfödning av lantraser.

Vid ett kontrollbesök granskas de djur på djurhållningsplatsen som omfattas av avtalet om uppfödning av lantraser samt den djurbokföring som gäller dem.

I djurbokföringen kontrolleras djurens

  • Djurhållningsplats
  • datum för ankomst till och avregistrering från gården

Håll inköps- och försäljningsverifikat för djuren lättillgängliga i 12 månader.

Vid övervakningen av avtalet om uppfödning av lantraser kontrolleras förutom djuren, bokföringen och verifikat även de förhållanden under vilka djuren hålls. Du hittar mer detaljerade krav i avtalsvillkoren.

Mer infomation

Sidan har senast uppdaterats 12.5.2023