Gårdsövervakning av svin

Vid ett kontrollbesök granskas antalet djur på djurhållningsplatsen, djurhållningsplatsens djurbokföring och att djuren har anmälts till djurregistret på tillbörligt sätt. Beroende på de stöd du ansöker om granskas olika handlingar och för en del av stöden även de förhållanden under vilka djuren hålls.

I djurregistret och djurbokföringen kontrolleras:

 • datum för ankomst till och avregistrering från gården
 • antalet djur på djurhållningsplatsen på månadens första dag.

Handlingar som granskas i övervakningen

Vilka handlingar som kontrolleras vid djurövervakning påverkas av de stöd du ansökt om och av produktionsinriktningen på din gård. Ta fram de handlingar som krävs enligt stödvillkoren och gå igenom dem redan före kontrollbesöket, så att de finns tillgängliga. Handlingar som saknas leder vanligtvis till en minskning av stödet.

De handlingar som ska granskas är till exempel:

 • inköps- och försäljningsfakturor för djur (se till att handlingarna är lättillgängliga i 12 månader efter händelsen).
 • På gårdar som förbundit sig till ersättning för djurens välbefinnande kontrolleras dessutom till exempel
  • plan för svinens välbefinnande: utfodringsplan, foderanalys.
  • förbättring av förhållandena för suggor och gyltor: bokföring av användningen av dräktighetsbur.
  • förbättrade grisningsförhållanden: bokföring av användning av grisningsbur.
  • frigrisning: bokföring av användning av grisningsbur.
  • förbättring av förhållandena för avvanda smågrisar: skriftlig beskrivning av de stimulansmaterial som används.
  • förbättring av förhållandena för slaktsvin: bokföring av de åtgärder som vidtagits för att förbättra förhållandena för slaktsvin.

Kontroll av djurhållningsförhållandena

Om du har en förbindelse om djurens välbefinnande kontrolleras vid gårdsövervakningen även de förhållanden under vilka djuren hålls. Närmare villkor för dessa stöd hittar du i förbindelse- och avtalsvillkoren.

Mer infomation

Sidan har senast uppdaterats 12.5.2023