Jordbrukarstöden söks på nätet

Från och med 2009 har jordbrukarna kunnat göra upp sin stödansökan i Viputjänsten. Vid den samlade stödansökan våren 2020 gjorde 95 procent av gårdarna upp sin ansökan på webben. Användarna har gett mycket positiv respons på Viputjänsten, framför allt att tjänsten är enkel att använda, snabb och nyttig.

Fördelarna med elektronisk ansökan

 • Viputjänsten innehåller en mängd olika kontroller som minskar felen i ansökan.
 • I Viputjänstens kartfunktion är det enkelt att rita in jordbruksskiftenas arealer och jordbrukaren ser arealerna i realtid.
 • Viputjänstens anvisningar och videor vägleder dig när du ansöker om stöd.
 • Du sparar tid när du inte behöver fylla i alla uppgifter på nytt varje år, utan du kan kopiera föregående års ansökan eller hämta uppgifterna från ditt eget odlingsplaneringsprogram.
 • I Viputjänsten kan du fylla i och lämna in ansökan när det passar dig bäst. Du kan spara ansökan och fortsätta fylla i den senare. Observera att ansökan ska ha skickats in senast på den sista ansökningsdagen, att enbart spara ansökan räcker inte.
 • Du kan kontrollera och ändra gränserna för dina åkerskiften. En korrigering som gjorts i Vipu är exaktare än på papper. Den elektroniska karttjänsten är enkel och tydlig att använda.
 • Du kan bemyndiga en rådgivare att fylla i ansökan för din räkning. Länk till instruktionsvideon.

Viputjänsten är öppen också utanför stödansökningstiden

I Viputjänsten kan du året runt

 • bläddra i betalningstransaktioner och skriva ut betalningsmeddelanden
 • bläddra i din gårds förbindelseuppgifter
 • se på uppgifter om basskiften och jordbruksskiften
 • göra ändringar i din gårds användarrättigheter
 • ändra delaktigas kontonummer, e-postadresser och telefonnummer.
Sidan har senast uppdaterats 19.4.2021