Gör så här när du får en begäran om utredning

Begäran om utredning syns på Vipumobilens framsida under Uppdrag. Under öppna uppdrag ser du vilket skifte begäran om utredningen gäller.

Kontrollera uppgifterna om jordbruksskiftet och försäkra dig om att du har odlat skiftet i enlighet med villkoren, det vill säga du har utfört de nödvändiga odlingsåtgärderna.

Viktiga datum under hösten

31.8: Ta en bild av skiftet med hjälp av bildfunktionen för begäran om utredning, ange vid behov tilläggsuppgifter av utförda åtgärder och skicka svaret. 

2.10: Gör ändringar i din stödansökan senast nu om dina odlingsplaner har ändrats.

2.10: Svara på begäran om utredning genom att skicka en bild, som du tagit tidigare under växtperioden, från Vipumobilens galleri senast nu.

Gör så här:

Om du har odlat i enlighet med villkoren, ta en bild

imagenqcg9.png

Gör så här: Svara på begäran om utredning med en bild av slåttern, betet, bearbetningen, växten eller skörden. Ta en bild av skiftet med fotofunktionen för utredningsbegäran med Vipumobilen senast 31.8. och skicka in ditt svar. Ge tilläggsuppgifter om de utförda åtgärderna i samband med bilden.

Om du ännu inte har vidtagit åtgärder enligt villkoren, utför dem först och svara sedan med en bild. Utför åtgärden inom utsatt tid. Ta därefter en bild av skiftet med bildfunktionen i begäran om utredningen senast den 31 augusti och skicka svaret.

Om du tog en bild redan tidigare under vegetationsperioden, vänta på uppdateringen av Vipumobilen i september

cap-kalenteri-vihrea-268151.png

1.9 börjar det en ungefär två veckor lång paus i Vipumobilen som berör svarandet av satellituppföljningens begäran om utredning. Från och med vecka 37 då den nya tillämpningsuppdateringen är publicerad kan man svara på begäran om utredning med bilder som är tagna tidigare under växtperioden. Man kan svara fram till 2.10 med bilder som är tagna tidigare.

Till begäran om utredningen bifogar du bilden som tagits tidigare från Vipumobilens galleri och skickar den som svar senast den 2 oktober.

Ändra på din ansökan ifall du har odlat annorlunda än du har anmält i din ansökan

cap-vipu-lappari-268151.png

Om du i ansökan om åkerstöd har uppgett en annan växt än den du har sått, ändra din ansökan i Viputjänsten senast den 2 oktober så att jordbruksskiftets växt och övriga uppgifter motsvarar situationen på åkern. Svara inte på begäran om utredning.

Om du inte har odlat i enlighet med villkoren och du inte tänker odla under vegetationsperioden, återkalla stöden i Viputjänsten senast den 2 oktober. Svara inte på begäran om utredning.

Om du inte kan utföra en åtgärd enligt villkoren ska du meddela kommunen och svara med en bild i Vipumobilen. Meddela kommunen skriftligen om force majeure inom 15 arbetsdagar och lämna in bevisen. Svara på begäran om utredning i Vipumobilen med en bild. Godkännande av force majeure sker alltid från fall till fall. Läs mer i ansökningsguiden för åkerstöd

Försvann begäran om utredning från Vipumobilen?

Satellituppföljningen uppdateras flera gånger i veckan. Ifall de nya bilderna visar att situationen på skiftet är i skick försvinner begäran om utredning automatiskt från Vipumobilen. Det kommer inget textmeddelande om en begäran om utredning som tagits bort.

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 30.8.2023