Kontaktuppgifter - stöd

Jordbrukarstöd: Om du behöver hjälp med att söka stöd ska du kontakta din egen kommuns landsbygdsnäringsmyndighet.

Företagsstöd, projektstöd, investeringsstöd till jordbruk och startstöd: Ta kontakt med NTM-centralen för ditt område och fråga mer. 

Företagsstöd, projektstöd: Ta kontakt  med Leader-gruppen.

Kontaktuppgifterna hittar du här.