Borttagande av ansökan

Sökanden kan ta bort ett projekt som han eller hon gjort om projektet är i något av följande lägen:

  • Påbörjad
  • Halvfärdig
  • Inlämnad

Om myndigheten har tagit ansökan till behandling kan sökanden inte längre ta bort den.

Dessa lägen är:

  • Genomgång av ansökan
  • Öppnad för komplettering
  • Beslutshandläggning
  • Stödbeslutet fattat

En funktion för att dra tillbaka en ansökan som myndigheten tagit till behandling införs senare i Hyrrä.

Borttagande av en påbörjad och halvfärdig ansökan

I projektbiblioteket ser du alla ansökningar för den organisation du valt vid inloggningen och vilket läge ansökningarna är i. Se en anvisning om användningen av biblioteket i artikeln Projektbibliotek.

Om läget för ansökan är påbörjad eller halvfärdig finns orden Ta bort i projektlådan och med dem kan ansökan tas bort. Klicka här med musen.

Systemet säkerställer ännu att du säkert vill ta bort ansökan. Knappen Ta bort projektet tar bort ansökan från systemet. Om du inte vill ta bort ansökan klickar du på knappen Ångra.

Borttagande av en inlämnad ansökan

Borttagandet av en ansökan som lämnats in till myndighetsbehandling skiljer sig från det ovan sagda på så sätt att insändandet av ansökan måste dras tillbaka innan ansökan tas bort. Om myndigheten har tagit upp ansökan till behandling kan sökanden inte längre dra tillbaka den och därmed inte heller ta bort ansökan.

Under rubriken Funktioner till vänster på ansökan finns knappen Ångra och redigera. Klicka med musen på den knappen.

 

Systemet säkerställer Vill du säkert dra tillbaka ansökan? Svara Ja om du vill återta ansökan för behandling. Svara Nej om du inte vill dra tillbaka den inskickade ansökan.

Efter detta kan ansökan tas bort på det sätt som beskrivs ovan i anvisningen om att ta bort en påbörjad eller halvfärdig ansökan.

 

Sidan har senast uppdaterats 26.7.2021