Inloggning

Hyrrä är ett elektroniskt servicesystem som fungerar i webbläsaren. Hyrrä-systemet fungerar på de vanligaste webbläsarna, men vi rekommenderar Mozilla Firefox eller Google Chrome. Vi stöder alltid webbläsarnas nyaste versioner.

Systemet kan användas på vilken som helst dator som har nätanslutning. Systemet kan användas dygnet runt på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html. På den här webbplatsen hittar du även aktuell information om Hyrrä. Man loggar in i systemet genom att klicka på E-tjänster i sidans övre högra hörn eller på sidans högra kant på Gör en elektronisk ansökan -> Hyrrä-tjänsten.

Innan du använder Hyrrä ska du se till att den person som har rätt att teckna organisationens namn, d.v.s. Katso-huvudanvändaren, har auktoriserat dig att representera din organisation i Hyrrä genom Suomi.fi-tjänsten. Läs mer på sidan Suomi.fi Fullmakt. Förutom Fullmakt behöver du även något av följande identifikationssätt för att logga in: certifikatkort, mobilcertifikat eller bankkoder.

Inloggningsskeden:

1. Börja använda Hyrrä genom att skriva denna adress i webbläsarens adressfält: https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html. Inled inloggningen i systemet genom att klicka på E-tjänster på sidans övre högra hörn. I rullgardinsmenyn ska du välja Hyrrä – e-tjänst för projekt-, företags- och strukturstöd information om Hyrrä

2. Webbläsaren öppnar fönstret Välkommen till Hyrrä.Välkommen till Hyrrä -websidan.

3. Välj vilket identifieringssätt du vill använda för att logga in i Hyrrä:

  • certifikatkort
  • mobilcertifikat
  • bankkoder.

Identifikation sidan.

4. Efter att du valt identifieringssätt ska du följa instruktionerna i tjänsten du valt. Efter att identifieringen lyckats ser du meddelandet Identifieringen lyckades. Klicka på Fortsätt till tjänsten för att logga in i systemet.

5. Om du i Fullmakt-tjänsten auktoriserats att representera flera olika organisationer i Hyrrä, välj då den organisation som du vill representera i Hyrrä denna gång.

Anvisningen.

6. Efter att du valt organisation öppnas Hyrräs framsida. På framsidan kan du fylla i nya projektansökningar samt granska organisationens tidigare projekts situation och lämna in utbetalningsansökningar för dem. Om du börjat fylla i en ansökan tidigare kan du fortsätta fylla i ansökan genom att klicka på Projekten.

Anvisningen.

 

Sidan har senast uppdaterats 2.2.2023