Status för Hyrrä tjänstens tillgänglighet

E-tjänsten Hyrrä omfattas av lagen om tillhandahålla nde av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga webbtjänster är tillgängliga. Det innebär att varje webbtjänst ska uppfylla kravnivåerna A och AA i kriteriesamlingen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. E-tjänsten Hyrrä offentliggjordes 19.2.2015. Det här tillgänglighetsutlåtandet offentliggjordes 23.9.2020. Webbtjänstens tillgänglighet har utvärderats av Livsmedelsverket i samarbete med den tekniska tjänsteleverantören. Det här tillgänglighetsutlåtandet kontrollerat 23.9.2020.

 
Status för Hyrrä tjänstens tillgänglighet

Delvis förenlig med kraven. Exemplen på bristande förenlighet och undantagen förtecknas nedan.  På webbsidan finns länkar som leder från framsidan till gamla videoanvisningar som har publicerats före 23.9.2020 och som inte är tillgängliga. På framsidan finns dessutom länkar till anvisningar som har publicerats i en tredje parts tjänst och de inte är tillgängliga.

 

TJÄNSTEN ÄR FÖRENLIG MED FÖLJANDE TILLGÄNGLIGHETSKRAV PÅ NIVÅ A:

 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.2.1 ENBART LJUD ELLER ENBART VIDEO (FÖRINSPELAD)
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.2.2 TEXTBESKRIVNINGAR (FÖRINSPELADE)
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.2.3 LJUDBESKRIVNING ELLER MEDIEALTERNATIV (FÖRINSPELAD)
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.3.3 SENSORISKA KÄNNETECKEN
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.2 KONTROLL AV LJUD
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 2.1.2 INGEN TANGENTBORDSFÄLLA
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 2.1.4 KORTKOMMANDON
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 2.2.2 PAUS, STOPP, DÖLJ
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 2.3.1 HÖGST TRE FLIMMER - TRÖSKELVÄRDE
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.1 ALTERNATIV TILL KOMPLEXA FINGERGESTER
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.2 MÖJLIGT ATT ÅNGRA KLICK
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.4 RÖRELSESTYRNING
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 3.2.1 FOKUSERING

 

TJÄNSTEN ÄR FÖRENLIG MED FÖLJANDE TILLGÄNGLIGHETSKRAV PÅ NIVÅ AA:

 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.2.4 TEXTNING (VID DIREKTSÄNDNINGAR)
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.2.5 LJUDBESKRIVNING (FÖRINSPELAD)
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.3.4 RIKTNING
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.5 TEXT I FORM AV BILD
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.12 AVSTÅND
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 3.2.3 KONSEKVENT NAVIGERING
 • WCAG 2.1 KRITERIUM 3.3.4 FÖREBYGGANDE AV FEL (JURIDISKT, EKONOMISKT, DATA)

 

TJÄNSTENS ICKE TILLGÄNGLIGA INNEHÅLL: VISUELLA BRISTER

Beskrivning av tillgänglighetskravet Orsak till bristande förenlighet WCAG 2.1-kriteriet om tillgänglighetskravet
Allt innehåll som inte är text beskrivs med text Inte ännu förenlig. 
Alla bilder i Hyrrä har inte en beskrivande textmotsvarighet som kan användas av skärmläsare, till exempel framsidans Hyrrälogo och bild.
WCAG 2.1 KRITERIUM 1.1.1 INNEHÅLL SOM INTE ÄR TEXT
Den roll som sidans olika delar har presenteras på olika sätt Inte ännu förenlig. I några inmatningsfält i Hyrrä saknas en beskrivning t.ex. i delen Projekt ”Avgränsa sökresultaten". Dessutom är sidornas programmässiga uppbyggnad inte alltid likadan som den visuella. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.3.1 INFORMATION OCH RELATIONER
Innehållet presenteras i en logisk och intuitiv ordning Inte ännu förenlig. Utan stilmallar, det finns inre motsägelser i Hyrräs innehåll och det är besvärligt att navigera med skärmläsare. Till exempel på Framsidan och Projekt syns det i början överflödigt innehåll, huvudnavigeringens avsnitt utgör ingen separat helhet och processerna är i stora drag svåröverskådliga utan stilar. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.3.2 MENINGSFULL ORDNING
I samband med en uppgift som det frågas efter har det lagts till en ikon som beskriver syftet, eller skärmläsaren anger fältets syfte genom uppläsning Inte ännu förenlig. Ibland har syftet inte lagts till i formulärens inmatningsfält, till exempel den ansvariga personens telefonnummer eller e-postadress saknar precisering, enbart textfält. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.3.5 I KODEN ANGES VILKEN TYP AV INNEHÅLL SOM FÖRVÄNTAS
Också andra visuella indikationer än färg används för att urskilja information i tjänsten/på webbplatsen Inte ännu förenlig. I Hyrrä finns det fall där färgen är den enda informationskällan, t.ex. länkar och fält som innehåller fel. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.1 ANVÄNDNING AV FÄRGER
Kontrastvärdet mellan förgrund och bakgrund är minst 4,5:1 i fråga om text och text i form av bild Inte ännu förenlig. I Hyrrä finns det fall där kontrastvärdet mellan förgrundens och bakgrundens färger är mindre än vad som krävs, t.ex. vad gäller uppgifter om en inloggad användare, tabeller i projektmappen, sidrubriker, länkar, markeringar i projektbiblioteket, markeringar i begäran om komplettering. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.3 KONTRAST (MINIMUM)
Sidan kan läsas och användas utan problem, om texten förstoras till 200 % Inte ännu förenlig. I samband med att webbläsaren förstoras blir inte alla texter på sidan automatiskt större, t.ex. den inloggades uppgifter eller innehållet skalas inte bra på skärmen exempelvis på webbsidorna Profil och Projekt. Dessutom döljs längre förklaringar, t.ex. målförklaringarna i stödansökan. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.4 ÄNDRING AV TEXTSTORLEKEN
Innehållet kan anges utan att information eller funktionalitet går förlorad, utan scrollning i två riktningar Inte ännu förenlig. Med ett litet webbfönster måste användaren bläddra både uppåt och åt sidorna för att komma åt allt innehåll t.ex. stödansökan. Dessutom finns det fall där en del av innehållet försvinner, t.ex. summorna i tabellen kostnader och finansiering. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.10 RESPONSIV DESIGN
Kontrastvärdet för komponenterna i förhållande till angränsande färg/färger är större än 3:1 Inte ännu förenlig. För alla knappar, formulärfält och menyer är bakgrundskontrasten till angränsande färg inte tillräcklig. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.11 KONTRASTER I KOMPONENTER OCH GRAFIK
Mer innehåll blir synligt när muspekaren förs över ett objekt eller vid tangentbordsfokus. Popup-funktioner kan hanteras och stängas av alla Inte ännu förenlig. Innehållet försvinner ur synfältet om musen dras bort från innehållet t.ex. i fråga om fältinstruktionerna (tooltip). Dessutom blir innehåll synligt enbart med muspekaren och inte med tangentbordet, t.ex. huvudmenyns rullgardinsmenyer. WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.13 INNEHÅLL UNDER MUSPEKAREN ELLER VID TANGENTBORDSFOKUS

 

TJÄNSTENS ICKE TILLGÄNGLIGA INNEHÅLL: TEKNISKA BRISTER

Beskrivning av tillgänglighetskravet Orsak till bristande förenlighet WCAG 2.1-kriteriet om tillgänglighetskravet
Alla funktioner går att hantera med enbart tangentbordet Inte ännu förenlig. Hyrrä innehåller funktioner som inte går att använda med tangentbordet, t.ex. kan man med tabulatorn inte komma åt projekten i projektbiblioteket, öppna ansökningar i projektmappen eller öppna flikar på ansökan. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.1.1 TANGENTBORD
Det är möjligt för användaren att justera inbyggda tidsbegränsningar (stänga av, anpassa eller förlänga tidsgränsen) Inte ännu förenlig. Användaren kan inte förlänga sessionen, utan den avbryts automatiskt utan förvarning. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.2.1 JUSTERBAR TIDSGRÄNS
Det är möjligt att hoppa över återkommande innehåll, t.ex. block som förekommer på varje sida Inte ännu förenlig. I Hyrrä kan man inte hoppa över alla återkommande innehåll såsom till exempel huvudnavigationen överst på sidorna. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.1 HOPPA FÖRBI ÅTERKOMMANDE INNEHÅLL
Tjänsten/webbplatsen har titlar som beskriver sidans ämne eller innehåll. Inte ännu förenlig. Alla sidor i Hyrrä har inte en beskrivande titel. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.2 SIDTITLAR
Navigeringen mellan elementen sker i logisk och intuitiv ordning Inte ännu förenlig. Vid navigering med tangentbordet är ordningen inte alltid logisk, till exempel när man börjar med Ändringsansökan kan fokus riktas på sekundära element (på dem som blivit bakom bekräftelsedialogrutan). WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.3 LOGISK FOKUSORDNING
Syftet med varje länk framgår av själva länktexten eller av länktexten tillsammans med sitt sammanhang Inte ännu förenlig. Syftet med varje länk framgår av själva länktexten eller av länktexten tillsammans med sitt sammanhang, t.ex. att projektmappens projektnummer i allmänhet är en länk såsom en logo. En del länkar öppnar dessutom en fil utan att informera om det, t.ex. Dataskyddsmeddelanden, eller leder till en annan webbsida t.ex. Framsidans instruktioner. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.4 SYFTET MED EN LÄNK (I SAMMANHANGET)
En sida kan hittas på webbplatsen på mer än ett sätt. Fler sätt att navigera erbjuds. Inte ännu förenlig. I Hyrrä finns det sidor dit man inte kommer på fler än ett sätt t.ex. till Framsidan. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.5 FLERA SÄTT ATT NAVIGERA
Rubrikerna är beskrivande och informativa Inte ännu förenlig. Alla etiketter på Hyrräs formulär har inte en beskrivande text, då exempelvis texten saknas helt. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.6 RUBRIKER OCH ETIKETTER
Användaren ser vilket element på webbsidan som är i tangentbordets fokus Inte ännu förenlig. Tangentbordets fokus på webbsidan är inte alltid lätt att urskilja, t.ex. med knapparna ”Redigera utförda val” kan färgen bli en aning mörkare och/eller bara för en liten stund på en avgjord stödansökan. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.7 FOKUS MARKERAS TYDLIGT
Text på knappar och andra gränssnittskomponenter finns i och stämmer överens med den maskinläsbara etiketten Inte ännu förenlig. Alla visuella element har inte något programmässigt namn, t.ex. brister i sökfälten i avsnittet Projekt eller i Framsidans bild och logo. WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.3 TEXTER PÅ GRÄNSSNITTSKOMPONENTER STÄMMER ÖVERENS MED ETIKETTER

 

TJÄNSTENS ICKE TILLGÄNGLIGA INNEHÅLL: BRISTER I INNEHÅLLET

Beskrivning av tillgänglighetskravet Orsak till bristande förenlighet WCAG 2.1-kriteriet om tillgänglighetskravet
Det huvudsakliga mänskliga språket tydliggörs automatiskt Inte ännu förenlig. När Hyrrä används på svenska motsvarar webbsidans automatiska språk inte användargränssnittets språk. WCAG 2.1 KRITERIUM 3.1.1 SIDANS SPRÅK
Det mänskliga språket för varje avsnitt eller fras i innehållet tydliggörs automatiskt Inte ännu förenlig. I Hyrrä har språket för delarna inte definierats separat, och därför finns det inte automatiskt rätt språk t.ex. för de översättningar som saknas i ansökningstyperna. WCAG 2.1 KRITERIUM 3.1.2 SPRÅK FÖR DEL AV SIDA
Att ändra inställningarna för en komponent i ett användargränssnitt orsakar inte automatiskt en förändring av sammanhanget, om inte användaren förvarnats om detta innan komponenten används Inte ännu förenlig. I Hyrrä saknas ibland knappen Skicka på formulären. WCAG 2.1 KRITERIUM 3.2.2 INMATNING
Komponenter som har samma funktionalitet i tjänsten/på webbplatsen benämns konsekvent Inte ännu förenlig. I Hyrrä varierar benämningen på samma funktioner, t.ex. passivering av formulärfält i fråga om uppgifterna om projekt för en stödansökan, namnet jämfört med kommunen vid tidpunkten för genomförandet. WCAG 2.1 KRITERIUM 3.2.4 KONSEKVENT BENÄMNING
Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt i ett formulär, markeras det fält där felet inträffat och en text beskriver felet. Inte ännu förenlig. Ett fel orsakar vanligen ett felmeddelande i textform, men markeringen av var felet ligger har glömts bort, t.ex. att spara stödansökan och fortsätta till en tom ansökan. Dessutom finns det fall där ett inmatningsfel inte alls orsakar något felmeddelande, t.ex. då postnumret för platsen för genomförande efterfrågas i stödansökan och man matar in bokstäver istället för siffror. WCAG 2.1 KRITERIUM 3.3.1 FELMEDDELANDEN
Användaren ges tillräckliga instruktioner, om hen förväntas fylla i information i en webbtjänst Inte ännu förenlig. Programmässigt finns det brister i formulärinstruktionerna, till exempel saknas förklaringar i inmatningsfält, kryssrutor och textfält. WCAG 2.1 KRITERIUM 3.3.2 FÄLTETIKETTER ELLER INSTRUKTIONER
Om inmatningsfel upptäcks automatiskt i ett formulär och det finns kända korrigeringsförslag så ges förslagen till användaren Inte ännu förenlig. En del felmeddelanden är otydliga, termerna som använts i dem kan avvika från de termer som använts i formuläret, korrigeringsförslag eller vägledning till rätt slutresultat kanske saknas, t.ex. om det saknas lägenhetssignum, den ansvariga personens telefonnummer eller e-postadress eller postnumret för platsen för genomförande. WCAG 2.1 KRITERIUM 3.3.3 FÖRSLAG TILL RÄTTELSE AV FEL

 

TJÄNSTENS ICKE TILLGÄNGLIGA INNEHÅLL: ÖVRIGA BRISTER

Beskrivning av tillgänglighetskravet Orsak till bristande förenlighet WCAG 2.1-kriteriet om tillgänglighetskravet
Koden i tjänsten/på sidan är sådan att programmen som används – t.ex. webbläsare och skärmläsare – klarar av att läsa den korrekt Inte ännu förenlig. Programmen som används kan inte avläsa koden i Hyrrä på ett enkelt sätt, på exempelsidan ingår det bristfälliga attribut i elementen. WCAG 2.1 KRITERIUM 4.1.1 PARSING
Alla komponenter i ett användargränssnitt kan användas automatiskt. Deras namn, roll och värden tydliggörs automatiskt. Inte ännu förenlig. Komponenterna i användargränssnittet innehåller fel, det saknas till exempel beskrivningar. WCAG 2.1 KRITERIUM 4.1.2 NAMN, ROLL, VÄRDE
Viktiga meddelanden har skapats så att meddelandet blir uppläst också med skärmläsare Inte ännu förenlig. Till exempel skärmläsaren läser inte upp alla felmeddelanden i Hyrrä. WCAG 2.1 KRITERIUM 4.1.3 STATUSMEDDELANDEN
PDF-, Word- och PowerPoint-filer eller motsvarande filer med öppen källkod som publicerats i tjänsten/på webbplatsen är tillgängliga Inte ännu förenlig. I Hyrrä går det att få en PDF-version av sammanfattningen av ansökan och beslutsutskrifterna och de är behäftade med tillgänglighetsbrister. Till exempel finns det problem med logiken vad gäller språk, rubricering och innehållets ordning. Tillgänglighetskraven gäller inte retroaktivt filer på webbplatser. Det innebär att sådana filer för kontorstillämpningar som offentliggjorts före 23.9.2018 inte behöver omarbetas så att de blir tillgängliga. Om filerna dock innehåller information som användare behöver för att fullgöra eller tillgodose sina intressen, rättigheter eller skyldigheter, ska de vid behov tillhandahållas i tillgänglig form.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår tjänst?
Kontakta oss, så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristen

KONTAKTA OSS VIA E-POST: kirjaamo(at)ruokavirasto.fi

Alternativt sätt att få tjänsten

Kontakta egna områdets NTM-central eller Leader-grupp för att få hjälp med ansökningen.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge då först respons till upprätthållaren. Det kan dröja 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret som du fått eller om du inte alls får något svar inom två veckor, kan du anföra tillgänglighetsklagan hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats berättas det i detalj hur klagan kan anföras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetstillsyn.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

 

 

Sidan har senast uppdaterats 18.8.2021