Observera särskilda krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från 1.1.2023

12. januari 2023

Europeiska kommissionen har givit en lista på ekofoder och ekolivsmedel med särskilda importkrav från 1.1.2023. I praktiken betyder detta att i samband med förtullningen kontrolleras dokumenten för alla foder- och livsmedelspartier som förs in som ekologiska under tiden 1.1–31.12.2023. Tullen gör provtagningen för kontroll av resthalter av pesticider på samma gång enligt sin riskvärdering. Partiet blir kvar i ett av Tullens godkända lager och är belagt med användningsförbud tills analysresultaten blir färdiga.

Genom kontrollen av handlingar säkerställs att produktionskedjans aktörer är certifierade, att ekoprodukten går att spåra och att ekofodret eller ekolivsmedlet uppfyller de krav som ställs på det. Om det inte konstateras några överträdelser av ekobestämmelserna fortsätter överlåtelseproceduren och partiet kan frisläppas från Tullens tillsyn. Om partiet inte uppfyller ekobestämmelserna meddelas förbud mot överlåtelse av partiet som ekologiskt producerat. Då måste märkningarna som hänvisar till ekologisk produktion täckas över under överinseende av Tullen.

I samband med förtullningen ska aktören visa fram ett kontrollintyg, förtullningshandlingar, fraktsedlar, kommersiella dokument samt eventuella analysresultat. Importören har ansvaret för att se till att produkterna anmäls som ekologiska redan i tulldeklarationen. Kontrollen kan inte utföras i efterhand.

Den effektiviserade tillsynen gäller följande produktkategorier enligt den allmänna nomenklaturen

(CN) vilka härstammar från nämnda länder:

  • Kina: 0910 11 00, 2006 00 10, ingefära
  • Kina: 0709 93 90, 1207 99 96, 1212 99 95, pumpafrön
  • Kina: 2304 00 00, soja (böna, kaka, mjöl, skiffer. etc )
  • Kina: 0902 20 00, 0902 40 00, te (olika)
  • Indien: 2304 00 00, soja (böna, kaka, mjöl, skiffer. etc)
  • Indien: 0910 30 00, 1302 19 70, gurkmeja
  • Paraguay: 1207 99 96, chiafrön
  • Peru: 1008 50 00, 1104 29 89, quinoa
  • Sierra Leone: 1801 00 00, kakao (böna. osv.)

Vid import av foder ska aktören beakta att om det är frågan om vegetabiliskt foder som definierats som riskbenäget med avseende på salmonella och som importeras från länder utanför EU (t.ex. oljeväxtfrön och därav framställda produkter), måste aktören göra en förhandsanmälan om importen också till Livsmedelsverket för övervakning av foderhygienen.

Ytterligare upplysningar

Tullen
Elektroniska servicecentralens konsumentskyddsinspektörer, kuluttajasuojelu(at)tulli.fi

Livsmedelsverket
Sektionen för ekokontroll; överinspektör Teija Lindén, luomuelintarvike(at)ruokavirasto.fi
Fodersektionen, övervakning av ekofoder; överinspektör Nora Mäntysaari, luomurehu(at)ruokavirasto.fi

Mer info om import av ekofoder och ekolivsmedel