Observera särskilda krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från 1.7.2022

20. juni 2022

Europeiska kommissionen har givit en lista på ekofoder och ekolivsmedel med särskilda importkrav från 1.7.2022. I praktiken betyder detta att i samband med förtullningen kontrolleras dokumenten för alla foder- och livsmedelspartier som förs in som ekologiska under tiden 1.7–31.12.2022. Tullen gör provtagningen för kontroll av resthalter av pesticider på samma gång enligt sin riskvärdering. Partiet blir kvar i ett av Tullens godkända lager och är belagt med användningsförbud tills analysresultaten blir färdiga.

Genom kontrollen av handlingar säkerställs att produktionskedjans aktörer är certifierade, att ekoprodukten går att spåra och att ekofodret eller ekolivsmedlet uppfyller de krav som ställs på det. Om det inte konstateras några överträdelser av ekobestämmelserna fortsätter överlåtelseproceduren och partiet kan frisläppas från Tullens tillsyn. Om partiet inte uppfyller ekobestämmelserna meddelas förbud mot överlåtelse av partiet som ekologiskt producerat. Då måste märkningarna som hänvisar till ekologisk produktion täckas över under överinseende av Tullen.

I samband med förtullningen ska aktören visa fram ett kontrollintyg, förtullningshandlingar, fraktsedlar samt namn, adressuppgifter och ekocertifieringshandlingar för hela den föregående ekokedjans aktörer (också leverantörer). Importören har ansvaret för att se till att produkterna anmäls som ekologiska redan i tulldeklarationen. Kontroll kan inte utföras i efterhand.

Den effektiviserade tillsynen gäller följande produktkategorier enligt den allmänna nomenklaturen (CN) vilka härstammar från nämnda länder:

 • Kina 1202 41 00, 1202 42 00, jordnöt
 • Kina 1207 99 96, 1207 99 97 10, pumpafrön
 • Indien 0910 11 00, 0910 12 00, ingefära
 • Indien 1302 32 90, guar gum
 • Indien 1207 40 90, sesamfrön
 • Indien 0910 30 00, 1302 19 70, gurkmeja
 • Kazachstan 1204 00 90, hampfrön
 • Paraguay 1207 99 96, chiafön
 • Peru 1801 00 00, kaakaoböna
 • Turkiet 0811 10 90, 2008 80 90, jordgubbe
 • Turkiet 1001 19 00, durumvete

Vid import av foder ska aktören beakta att om det är frågan om vegetabiliskt foder som definierats som riskbenäget med avseende på salmonella och som importeras från länder utanför EU (t.ex. oljeväxtfrön och därav framställda produkter), måste aktören göra en förhandsanmälan om importen också till Livsmedelsverket för övervakning av foderhygienen.

Ytterligare upplysningar

Tullen
Elektroniska servicecentralens konsumentskyddsinspektörer, kuluttajasuojelu(at)tulli.fi

Livsmedelsverket
Sektionen för ekokontroll; överinspektör Teija Lindén, luomuelintarvike(at)ruokavirasto.fi
Fodersektionen, övervakning av ekofoder; överinspektör Nora Mäntysaari, luomurehu(at)ruokavirasto.fi

Mer info om import av ekofoder och ekolivsmedel pdf