Andra insekter

Finland har ändrat tolkningen av Europeiska unionens förordning om nya livsmedel för hela insekters del.

I Finland tillåts endast användning av hela uppfödda insekter.

Mer om insekter som livsmedel och Livsmedelsverkets anvisning Insekter som livsmedel (10588/1) finns här.

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2018