Import av hundvalpar, kattungar och illervalpar från Schweiz till Finland (utan kommersiellt syfte)

Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en ägare har med sig och som inte har avsetts att säljas eller överlämnas till en ny ägare.

Om hundvalpen, kattungen eller illervalpen kommer till Finland i kommersiellt syfte t.ex. som frakt, finns införselkrav på vår webbsida Förflyttningar av hundar, katter och illrar i kommersiellt syfte mellan EU-medlemsländer.

Införselkrav för hundvalpar, kattungar och illervalpar från EU-länder. (utan kommersiellt syfte)
Införselkrav för hundvalpar, kattungar och illervalpar från Norge. (utan kommersiellt syfte)

Importkrav

1. Identitetsmärkning

Ett djur måste ha gjorts identifierbart med ett mikrochip eller en klart läsbar tatuering. Mikrochipet bör överensstämma med ISO-standard 11784 och som fungerar med HDX- eller FDX-B-teknik. Mikrochipet kan avläsas med läsare som överensstämmer med ISO-standard 11785. Om mikrochipet inte uppfyller dessa krav, skall ägaren eller den som ansvarar för sällskapsdjuret kunna tillhandahålla vad som krävs för att läsa av mikrochipet. Från och med den 3.7.2011 godkänns enbart mikrochipsmärkning som identifieringssystem. Tatuering godkänns dock som identitetsmärkning om tatueringen är gjord före den 3.7.2011. Efter den 3.7.2011 ska ett djur som har en klart läsbar tatuering åtföljas av ett skriftligt bevis på att djuret är tatuerat före den 3.7.2011.

Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering.

2. Vaccination mot rabies

Förflyttningar av ovaccinerade valpar och kattungar från tredjeländer utanför EU till Finland är förbjudna.

Ett ungt djur som är under 12 veckor gammalt får inte vaccineras utan djuret ska vara minst 12 veckor gammalt på vaccinationsdagen.

Ett djur måste vara vaccinerat mot rabies med ett inaktiverat vaccin som fyller den internationella standarden (WHO) och som innehåller minst en antigenenhet per dos. Även rekombinanta rabiesvacciner godkänns.

Rabiesvaccineringen måste ges och vid behov förnyas i överensstämmelse med rekommendationerna från det laboratorium där vaccinet framställts. Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering. Vaccineringen måste ges minst 21 dygn före införseln. Om vaccinet har en avvikande början på skyddande immunitet inleds giltighetstiden för vaccinationen när skyddande immunitet fastställs, vilket skall vara minst 21 dagar efter slutförandet av det vaccinationsprotokoll som tillverkaren kräver för den första vaccinationen. I passet antecknas vaccinets namn, tillverkare och partinummer, datum för vaccinationen och från och med vilket datum och till och med vilket datum vaccinet är giltigt. 

3. Behandling mot echinococcos

Behandlingen är en lämplig dos av ett för denna djurart godkänt prazikvantel- eller epsiprantelinnehållande läkemedel mot bandmaskar som orsakar echinococcos. Valpen medicineras utomlands 1–5 dygn (24–120 timmar) före införseln och passet måste ha veterinärens anteckning av medicineringen. Läkemedlet kan således inte ges vid gränsen just innan djuret överstiger gränsen.

Läkemedelsbehandling krävs inte gällande katter eller illrar.

4. Tredje lands pass

Sällskapsdjur som kommer från Schweiz behöver ett tredje lands pass. Modellen för passet för sällskapsdjur finns i genomförandeförordningen 577/2013 del 3 av bilaga III (pdf). Pass för sällskapsdjur av andra tredje länder är inte godtagbara identifikationsdokument.

Djuret måste åtföljas av ett tredje lands pass, som innehåller uppgifter om djurets identifiering samt en veterinärs anteckning om giltig rabiesvaccination och vid behov klinisk undersökning och behandling mot echinococcos (delarna I – V och vid behov del X och del VII).

Sidan har senast uppdaterats 15.12.2022