Import av kaniner och gnagare (marsvin, råttor, möss, hamstrar, chinchillor, osv.) från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Vid import från EU:s område, Norge och Schweiz krävs inget importtillstånd och inte heller något annat veterinärintyg.

Dessa bestämmelser gäller inte djur som importeras för att sedan säljas i Finland. När det gäller sällskapsdjur som ska säljas fås noggrannare information från Livsmedelsverkets enhet för djurhälsa och välfärd.

Annan relevant lagstiftning

OBSERVERA! Vänligen observera villkor gällande invasiva främmande arter, CITES-tillstånd och Finlands viltcentrals tillstånd från huvudsidan. Information finns mot slutet av sidan under rubriken Annan relevant lagstiftning.

 

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2021