Covid-19-pandemins effekter på exporten

Det råder undantagstillstånd i Finland men hos de statliga myndigheterna fortsätter arbetet för att befrämja export av produkter från livsmedelskedjan. Syftet är att säkerställa att exporten fungerar även under undantagstillståndet. Livsmedelsverket samlar information om undantagsregler på denna sida.

Myndighetskrav för exporten och de förfaranden som är kopplade till kraven gäller i huvudsak som vanligt. Beviljande av exportintyg är en viktig förutsättning för export och ska därför ske utan dröjsmål. Enligt vägledning till de lokala tillsynsmyndigheterna ska beviljandet av exportintyg säkerställas även under covid-19-pandemin. Under undantagstillståndet rekommenderas att all tillsyn görs på distans eller som dokumentkontroll.

Exportrestriktioner under covid-10-pandemin

Lättnader under covid-10-pandemin

Till vissa mottagarländer kan exportintyg nu skickas med e-post. Sådana lättnader har anmälts av de länder som anges nedan. Mer information finner du på våra landsidor.

Sidan har senast uppdaterats 16.6.2020