Transport av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte från länder utanför EU

Förflyttning av sällskapsdjur betyder att djuret reser med ägaren och att det inte överlåts vidare i EU

Sådana situationer är t.ex.

 • flyttning till EU från ett land utanför EU med ett djur
 • turism
 • anskaffning av ett nytt sällskapsdjur från utanför EU
  • Om du inte reser med djuret, gå till sidan IMPORT

Det är tillåtet att förflytta ditt eget sällskapsdjur från alla länder utanför EU.

Åtgärderna efter vaccinering mot rabies varierar. Kontrollera om djuret ska genomgå en titrering av rabiesantikroppar i ursprungslandet innan resan!

 • Djuret ska vara märkt (transponder eller en klart läslig tatuering som gjorts före 3.7.2011) innan det vaccineras mot rabies
  • Tekniska krav på transpondrar
 • Transpondrarna ska
  • överensstämma med ISO-standard 11784 och fungera med HDX- eller FDX–B-teknik, och
  • kunna avläsas med läsare som överensstämmer med ISO-standard 11785.
 • Vaccination mot rabies ska ges tidigast då djuret är 12 veckor gammalt
 • Efter vaccination mot rabies ska man
  • ANTINGEN
   • vänta i 21 dagar om djuren kommer från listande tredle länder (listan nedan)
   • djuret måste omvaccineras senast det datum för sista giltighet om sista vaccination mot rabies
  • ELLER
   • låta utföra ett antikroppstest 30 dagar efter vaccinationen.  Resultatet ska vara minst 0,5 IU/ml eller mer. Efter provtagningen är väntetiden i ursprungslandet 3 månader. Rabiesantikroppstestet är giltigt så länge vaccinet är giltigt. Provet ska analyseras i ett laboratorium som godkänts av EU. Godkända laboratorier finns här.

Listade tredje länder

 • Kontrollera om en titrering av rabiesantikroppar ska göras i ursprungslandet innan resan! Du kan kontrollera läget i ursprungslandet här.
 • Medicinering mot ekinokockos har getts minst 1 och högst 5 dagar innan hunden förflyttas
 • Djuret åtföljs av ett djurhälsointyg enligt EU-modell som utfärdats av en officiell veterinär i ursprungslandet
  • Hälsointyget gäller i 10 dagar efter att det utfärdats
 • Ägarens försäkran att förflyttningen inte görs i kommersiellt syfte
 • De ursprungliga vaccinationsintygen eller bestyrkta kopior 
 • Vid tillträde till EU måste ägaren eller den auktoriserade personen kontakta den behöriga myndighet för inspektion och presentera husdjuret och sina resehandlingar för inspektion.
 • Tillåtna gränsövergångsställen i andra EU-länder finns på denna länk

EU-pass för sällskapsdjur

Om du reser till ett land utanför Europa med ditt sällskapsdjur och sedan kommer tillbaka till Finland, ska du skaffa ett EU-pass för ditt sällskapsdjur före resan. EU-passet för sällskapsdjur ersätter behovet av hälsointyg för återresan. Kontrollera att alla åtgärder som krävs för återresan med tanke på rabies (vaccination, eventuell titrering av rabiesantikroppar) har gjorts innan du reser! Kom ihåg att hundar ska medicineras mot ekinokockos före återresan. Det här kan vilken veterinär som helst göra och anteckna i passet. OBS! Detta gäller inte den så kallade 28-dagarsregeln!

Se också sidan Aktuellt 

Förflyttning av djur från länder utanför EU (in English on European Commission webpages)

 

Sidan har senast uppdaterats 10.8.2022