Exporterar ditt företag livsmedel till Kina? Kontrollera om din produkt omfattas av högriskkategorin enligt den nya lagen om registrering och kontakta Livsmedelsverket omedelbart

7. oktober 2021

Alla företag som tillverkar och exporterar produkter till den kinesiska marknaden ska registrera sig i enlighet med Kinas nya lagstiftning om riskbedömning och registrering senast i slutet av oktober 2021. Om en produkt som ditt företag exporterar tillhör de nya kategorierna för högrisklivsmedel, kontakta Livsmedelsverket kiina@ruokavirasto.fi utan dröjsmål.

Kravet gäller inte export av svinkött, mjölkprodukter och fiskeriprodukter eller export av havre och korn enligt protokollet, då de företag/anläggningar som exporterar dessa redan har registrerats.

Den nya lagstiftningen utvidgar den stränga riskbedömningsprocessen för marknadstillträde i Kina för att omfatta 14 nya livsmedelskategorier utöver de befintliga högriskprodukterna av animaliskt ursprung.

Produkterna i de nya kategorierna för högriskprodukter kräver myndighetens rekommendation

Den kinesiska tullmyndigheten utför registreringen av anläggningar som prelisting, dvs. den utgår från den behöriga myndighetens rekommendation i fråga om följande nya kategorier för högriskprodukter:

 1. tarmar och magar,
 2. biodlingsprodukter,
 3. ägg och äggprodukter,
 4. ätbara fetter och oljor,
 5. fyllda produkter med veteskal, t.ex. pelmeni och piroger,
 6. spannmål (och potatis),
 7. spannmålsprodukter och malt,
 8. färska och torkade grönsaker och torkade bönor,
 9. orostade kaffebönor och kakaobönor,
 10. kryddor,
 11. nötter och frön,
 12. torkade frukter och bär,
 13. livsmedel för särskilda ändamål, t.ex. barnmat,
 14. kosttillskott och funktionella livsmedel.

Om ditt företag har exporterat dessa produkter till Kina, kontakta Livsmedelsverket kiina@ruokavirasto.fi omedelbart, dock senast 10.10.2021. Export är inte möjlig utan registrering efter 1.11.2021.

För Finlands del har den kinesiska tullen nu ensidigt fastställt att den tar emot ansökningar på grundval av tidigare handel endast i två kategorier: 5. fyllda produkter med veteskal, t.ex. pelmeni och piroger och 14. kosttillskott och funktionella livsmedel. Fyllda produkter skulle kunna vara till exempel karelska piroger, köttpiroger, olika knyten och fyllda bakverk. Som kosttillskott och funktionella livsmedel lär i sammanhanget räknas till exempel vitaminpreparat och livsmedel med hälsopåståenden.

Om ett företag vill exportera produkter i övriga kategorier för högriskprodukter i fortsättningen, ska exportören kontakta Livsmedelsverket så snart som möjligt. Det är brådskande att få uppgifter om exportörer eftersom Finland behöver utarbeta en eventuell begäran om justering till den kinesiska tullen med en snäv tidtabell. Utgående från uppgifterna som lämnats till Livsmedelsverket ansöker Finland om registrering av de anläggningar som exporterar produkter i de ovan nämnda kategorierna till Kina.

Företagen ska registreras senast i slutet av oktober

En förteckning över företag som tillverkar och exporterar dessa produkter ska lämnas till den kinesiska myndigheten senast i slutet av oktober. Tidtabellen är väldigt snäv, eftersom Livsmedelsverket för närvarande saknar en förteckning över företag som exporterar dessa produkter till Kina.

Om företagen inte registreras, blir det förbjudet att exportera dessa produkter från Finland framöver. Exporträttigheterna kommer att registreras i CIFER-systemet och exportlandets behöriga myndighet kan komplettera dem fram till 30.6.2023.

Tillverkare och exportörer av andra produkter än de som omfattas av ovan nämnda högriskkategorier kan själva registrera sig i www.singlewindow.cn-systemet. Registrering krävs för alla som tillverkar, lagrar och exporterar livsmedel till den kinesiska marknaden. Kravet omfattar även alkoholdrycker. Den kinesiska tullen kommer att kräva registrering från och med 1.11.2021. Enligt tidigare uppgifter skulle registreringsnumret tryckas också på förpackningen. Vi ger ytterligare anvisningar om registrering när information blir tillgänglig. 

Mer information: