Djur

Obs

 • Se till att de nuvarande villkoren för t.ex. transportera fordon också från tullen
 • Djur som transporterar frakt på ett flygplan inspekteras normalt.
 • djurmottagare, ta din egen munskydd för inspektion!

Veterinär gränskontroll: Djur

Djur kan endast föras in på EU:s territorium via ett gränsövergångsställe där det finns en veterinär gränskontrollstation. Det finns två gränskontrollstationer i Finland via vilka man kan föra in levande djur direkt från tredjeländer till EU:s territorium. De är

 • Helsingfors-Vanda flygplats
 • Vaalimaa gränsövergångsställe

På levande djur utförs alltid en avgiftsbelagd veterinär gränskontroll i den första medlemsstaten dit djuret anländer, t.ex. på den veterinära gränskontrollstation där det lossas från flygplanet. Importören ska ta reda på detaljerna för kontrollen inklusive villkoren för import av gränskontrollstationen. Villkoren för införsel är i regel desamma i hela EU, men varje medlemsstat har sin egen praxis.

Läs också sidan Aktuellt

Förhandsanmälan

En förhandsanmälan av sändningen ska göras i systemet TRACES till den veterinära gränskontrollstationen minst en arbetsdag före införseln.

Som privatperson kan du be gränsveterinären göra en förhandsanmälan i TRACES för dig. Gränsveterinären behöver en kopia av veterinärintyget i EU-format för att göra förhandsanmälan.

Märk, att veterinära gränskontrollstationer inte har jour utanför tjänstetid, utan du ska själv avtala om kontrollen i god tid med en gränsveterinär. Avtala även om kontroller under tjänstetid i förväg per e-post på adresserna

lentoasema@ruokavirasto.fi (Helsingfors-Vanda flygplats)

vaalimaa@ruokavirasto.fi (Vaalimaa landsväg)

Kontrollavgifter och öppettider

Avgiften för kontroll av hundar, katter och illrar är 142 euro/djur under tjänstetid må-fr kl. 8–15:45.  Avgiften utanför tjänstetid (endast möjligt på Helsingfors-Vanda flygplats) kl. 16:15–22 är förhöjd med 50 % och kl. 22–08 samt på allmänna helgdagar och lediga dagar (även lördagar) förhöjd med 100 %.

Gränsveterinären fakturerar 50 € för förhandsanmälan, vilket läggs till kontrollavgiften. Om ingen förhandsanmälan har gjorts/beställts i systemet TRACES i förväg, uppbär gränsveterinären dubbel kontrollavgift.

Kontroll av intyget

Vi rekommenderar att du ber gränsveterinären granska hälsointyget i förväg. Efter att det beviljats kan det skannas till adressen lentoasema@ruokavirasto.fi. Importören ska själv fråga om det finns eventuella brister, som sedan kan ställas i ordning före införseln. Importören ska komma ihåg att det är importören som är ansvarig för alla kostnader som uppstår om djuret inte uppfyller kraven vid importögonblicket!

Anvisningar för dig som hämtar ett djur som ska gå igenom gränskontrollen på Helsingfors-Vanda flygplats:

 • Ta reda på från flygbolaget var frakten lossas, Finnair eller Swissport.
 • Du har väl avtalat i förväg om en tid för kontrollen med gränsveterinären? Gränsveterinären är inte på plats hela tiden.
 • Anländ i tid eftersom du ska hämta dokumentationen innan kontrollen utförs.
 • Hämta ett besökskort från vakten vid porten till godsterminalen TP2 (kontrollpunkt 2) då du kommer.
 • Hämta djurets papper från Finnairs (eller Swissports) kundtjänst.

Finnairs godsterminal (COOL Cargo) finns på adressen Turbingränden 4, 01530 Vanda. 

Swissports godsterminal finns på adressen Fraktgränden 1, 01530 Vanda. Då det gäller Swissports terminal, ska importören föregående arbetsdag be att djuret flyttas till gränskontrollstationen.

 • Gränsveterinären hämtar kunden från Finnairs kundtjänst vid avtalad tidpunkt.

Gränsveterinären utför en veterinär gränskontroll av djuret (i den ingår kontroll av handlingar, identifiering och fysisk kontroll). Efter kontrollen får du gå till tullen.

 • Kontantförtullning sköts vardagar under tjänstetid av Flygtullens kundbetjäning på adressen Fraktvägen 1 D och under andra tider i terminalen för resenärer (öppet 24 timmar om dygnet).
 • Efter förtullningen får djuret överlåtas via kundbetjäningen.

Skötsel av sällskapsdjur tills gränskontrollen är klar

Om ett sällskapsdjur måste stanna kvar på gränskontrollstationen, exempelvis om dokumentationen ska kompletteras, är ägaren skyldig att ordna skötsel för sällskapsdjuret under hela den tid som det vistas där. Skötaren fakturerar för skötseln av sällskapsdjuret enligt egen taxa och uppbär också en avgift för resor samt veckosluts- och helgtillägg.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2021