Importkraven beträffande växtskydd för växter, växtprodukter och jordmaterial ändras

19. augusti 2019

Från 1.9.2019 skärps importkraven i fråga om växtskydd för vissa växter, växtprodukter och jordmaterial.

Import av till exempel jordmaterial och växtunderlag som innehåller organisk substans är förbjuden från alla länder utanför EU med undantag av Schweiz. Förbudet gäller inte ren torv eller kokosfiber.

Även begagnade jord- och skogsbruksmaskiner kräver i fortsättningen sundhetscertifikat vid import från länder utanför EU (med undantag av Schweiz).

Läs mer:

Mera information:
kasvinterveys@ruokavirasto.fi