Federal Centre for Animal Health ARRIAH

Livsmedelsverket har undertecknat ett samarbetsavtal med det ryska federala djurhälsoinstitutet (FGBI "ARRIAH") i syfte att förbättra åtgärderna för att bekämpa smittsamma djursjukdomar genom gemensamma undersökningar.

För att uppnå detta mål:

  • Parterna samlar in och utbyter information om smittsamma djursjukdomar.
  • Parternas forskare besöker varandra för vidareutbildning.
  • De gör gemensamma, experimentella undersökningar.
  • De förbättrar åtgärderna för bekämpningen av sjukdomar.
  • De anordnar workshopar för att utveckla och införa laboratoriemetoder för sjukdomsövervakning.
  • De anordnar och deltar i vetenskapliga konferenser.
  • Resultaten och rättigheterna till den undersökning som genomförs enligt avtalet tillhör avtalsparterna.

Båda avtalsparterna svarar för sin del av kostnaderna för att verkställa avtalet.

Ansvarspersoner för samarbetet är D. A. Lozovoy och generaldirektör för dåvarande Livsmedelssäkerhetsverket, Evira Matti Aho.

Från och med 1.1.2019 är Evira är en del av Livsmedelsverket. Generaldirektör för Livsmedelsverket är Antti-Jussi Oikarinen.

Tilläggsupplysningar:
forskningsdirektör Liisa Maunuksela, liisa.maunuksela@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 13.3.2019