Östra Finlands universitet

Livsmedelsverket har ingått ett samarbetsavtal med Östra Finlands universitet i syfte att främja samarbetet mellan avtalsparterna i områden gällande livsmedelssäkerhet samt djurs välmåga och hälsa.

Syftet för samarbetet är att utveckla, fördjupa och utnyttja avtalsparterna flervetenskapliga kompetens i forsknings- och utvecklingsverksamhet: med att verkställa gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, samarbeta inom administrationen av forskningsfinansiering (bl.a. EU-projektfinansiering, TEKES-finansiering) och samarbeta för att utveckla fortsatt och kompletterande utbildning.

Ansvarspersonen i samarbetet är generaldirektör Matti Aho.

Tilläggsupplysningar:
forskningsdirektör Liisa Maunuksela, liisa.maunuksela@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 13.3.2019