Kryptosporidios – växande zoonoshot i nötboskap KRYPTO

Sammandrag:

Projektet utreder spridningen av C. parvum -infektioner som förekommer hos nötboskap och människor och förebyggande av spridningen.

Målsättningar:

Projektets huvudsakliga mål är förebyggande av kryptosporidiossmitta hos djur och människor i anknytning till nötkreatursskötsel och riskhantering. I syfte att förverkliga det 

  • Utreds förekomsten av kryptosporidiossmitta på nötboskap, faktorer som inverkar på en ökning av smittfallen samt skydd mot spridningen av smitta på gårdarna.
  • Utreds faktorer som inverkar på en ökning av kryptosporidiossmitta hos människor.
  • Utreds epidemiologin hos C. parvum -infektion på nötgårdar och hos människor med hjälp av undertypning och helgenomsekvensering.
  • Utreds fekala utsläpp från nötgårdar i vattendrag och i gårdarnas hushållsvattensystem.
  • Uppgörs anvisningar om risker för arbetshälsan som kryptosporidios orsakar och skydd mot dem (arbetshälsoguide).
  • Information om smittkällor för kryptosporidios och bekämpning av smitta delas ut till anställda inom hälsovården och hälsoskyddet, grupperna av löntagare inom jordbrukssektorn och medborgarna.
  • Utdelas projektets resultat för att kontrollera smittrisken inom nötboskap.

Ämnesord:

Cryptosporidum parvum, kryptosporidios, zoonos

Ansvarig projektledare:

Tiina Autio, ledande specialist, Livsmedelsverket, enheten för djursjukdomsbakteriologi och -patologi

Samarbetspartners:

Institutet för hälsa och välfärd (THL);
Arbetshälsoinstitutet (TTL);
Helsingfors Universitet;
Valio Oy;
Djurens hälsa ETT;
European Union Reference Laboratory for Parasites, Istituto Superiore di Sanità (EU-RL)

Projektskede:

Pågående

Startår:

2019

Avslutningsår:

2022

I finansieringen av projektet deltar:

Gårdsbrukets utvecklingsfond MAKERA;
JSM 435/03.01.02/2018;
Valio Oy;
THL;
TTL

 

Sidan har senast uppdaterats 13.10.2020