Escherichia coli

E. coli är en bakterie som är allmän i tjocktarmen och ändtarmen hos varmblodiga djur. Ett typiskt antal är 10–100 miljoner celler per gram tarminnehåll. Isolering och preliminär identifiering av E. coli-bakterier är enkelt och bakterien lämpar sig av bland annat dessa orsaker väl som indikatorbakterie för antibiotikaresistens. Värmetåliga koliformade bakterier används för att uttrycka fekal kontaminering av exempelvis hushållsvatten. E. coli används som gramnegativ indikatorbakterie.

Resistens hos indikatorbakterier E. coli från djur

Från och med 2002 har förekomsten av resistens hos E. coli-bakterier som har isolerats från svin, nöt och broilrar regelbundet följts upp. Proverna tas från friska djur i samband med slaktningen. Indikatorbakterier samlas in vartannat år från olika djurarter.

Broilrar

Relativt lite resistens konstateras hos E. coli-bakterier som har isolerats från broilrar.  Under det senaste årtiondet har resistens mot vissa antimikrobiella medel konstaterats som mest hos cirka 10 procent, förutom 2018 då ampicillinresistens förekom hos cirka 13 procent. Förutom ampicillinresistens har mest resistens konstaterats mot streptomycin, sulfametoxazol, tetracyklin och trimetoprim. Uppföljningen av streptomycinresistens upphörde inom hela EU-området i och med att streptomycin avlägsnades från den panel för uppföljningsstudier som är i gemensam användning i Europa. Allmänt taget konstateras väldigt lite ciprofloxacinresistens – den högsta förekomsten var cirka 6 procent 2018.  I Finland har produktionsfjäderfä inte medicinerats sedan 2009, vilket antagligen återspeglas i den goda resistenssituationen.

Bild. Resistens mot utvalda antimikrobiella medel hos E. coli indikatorbakterier som isolerats från broilar i programmet FINRES-Vet från och med 2002

Bilden visar huvudsakligen de antibiotika som det förekommit mest resistens mot. Resistenstalen för alla antibiotika visas i nedanstående tabell över fördelning av MIC-värden.

Fördelning av MIC: Resistens mot antibiotika hos E. coli-bakterier som isolerats från broilrar år 2018

Svin

Hos E. coli-indikatorbakterier som har isolerats från svin har mest resistens konstaterats mot ampicillin, streptomycin, sulfametoxazol, tetracyklin och trimetoprim.  Den resistens som har observerats återspeglar delvis de antimikrobiella medel som man vet att används för svin. Mest tetracyklinresistens har konstaterats, men från och med 2013 har andelen resistenta populationer minskat årligen och låg 2019 på cirka 14 procent. Resistens mot ampicillin, streptomycin, sulfametoxazol och trimetoprim har konstaterats i lite mindre utsträckning. Uppföljningen av streptomycinresistens hos E. coli-indikatorbakterier upphörde 2014 i hela Europa. Endast lite ciprofloxacinresistens har konstaterats (0–2 procent).

Bild. Resistens mot utvalda antimikrobiella medel hos E. coli indikatorbakterier som isolerats från svin i programmet FINRES-Vet från och med 2004

Bilden visar huvudsakligen de antibiotika som det förekommit mest resistens mot. Resistenstalen för alla antibiotika visas i nedanstående tabell över fördelning av MIC-värden.

Fördelning av MIC: Resistens mot antibiotika hos E. coli-bakterier som isolerats från svin år 2019

Nötkreatur 

Hos de E. coli-indikatorbakterier som har isolerats från nöt har endast lite resistens konstaterats. Mest resistens mot streptomycin har konstaterats (cirka 5 procent 2012), men uppföljningen av denna upphörde 2014. I Finland har resistensen mot samtliga andra antibiotika som har undersökts varit ännu mindre.

Bild. Resistens mot utvalda antimikrobiella medel hos E. coli indikatorbakterier som isolerats från nötkreatur i programmet FINRES-Vet från och med 2003.

Bilden visar huvudsakligen de antibiotika som det förekommit mest resistens mot. Resistenstalen för alla antibiotika visas i nedanstående tabell över fördelning av MIC-värden.

Fördelning av MIC: Resistens mot antibiotika hos E. coli-bakterier som isolerats från nötkreatur år 2016

Betydelsen av resistensen hos indikatorbakterier i Finland

I Finland har förekomsten av resistens hos E. coli-indikatorbakterier hållits på en ganska måttlig nivå ända sedan uppföljningen av resistens inleddes. I Finland konstateras betydligt mindre resistens än i EU-länderna i medeltal. Mest resistens har konstaterats hos indikatorbakterier isolerade från svin och minst från indikatorbakterier isolerade från nöt.

 

Sidan har senast uppdaterats 7.9.2020