Escherichia coli

E. coli är en bakterie som är allmän i tjocktarmen och ändtarmen hos varmblodiga djur. Ett typiskt antal är 10–100 miljoner celler per gram tarminnehåll. Isolering och preliminär identifiering av E. coli-bakterier är enkelt och bakterien lämpar sig av bland annat dessa orsaker väl som indikatorbakterie för antibiotikaresistens. Värmetåliga koliformade bakterier används för att uttrycka fekal kontaminering av exempelvis hushållsvatten. E. coli används som gramnegativ indikatorbakterie.

Broilrar

Bild. Resistens mot utvalda antimikrobiella medel hos E. coli indikatorbakterier som isolerats från broilar i programmet FINRES-Vet från och med 2002

Bilden visar huvudsakligen de antibiotika som det förekommit mest resistens mot. Resistenstalen för alla antibiotika visas i nedanstående tabell över fördelning av MIC-värden.

Fördelning av MIC: Resistens mot antibiotika hos E. coli-bakterier som isolerats från broilrar år 2018

Svin

Bild. Resistens mot utvalda antimikrobiella medel hos E. coli indikatorbakterier som isolerats från svin i programmet FINRES-Vet från och med 2004

Bilden visar huvudsakligen de antibiotika som det förekommit mest resistens mot. Resistenstalen för alla antibiotika visas i nedanstående tabell över fördelning av MIC-värden.

Fördelning av MIC: Resistens mot antibiotika hos E. coli-bakterier som isolerats från svin år 2019

Nötkreatur 

Bild. Resistens mot utvalda antimikrobiella medel hos E. coli indikatorbakterier som isolerats från nötkreatur i programmet FINRES-Vet från och med 2003.

Bilden visar huvudsakligen de antibiotika som det förekommit mest resistens mot. Resistenstalen för alla antibiotika visas i nedanstående tabell över fördelning av MIC-värden.

Fördelning av MIC: Resistens mot antibiotika hos E. coli-bakterier som isolerats från nötkreatur år 2016

Sidan har senast uppdaterats 10.7.2020