Resistens hos zoonotiska bakterier

Zoonotiska bakterier kan smittas mellan människor och djur och orsaka sjukdomssymptom hos båda. Salmonella- och kampylobakterierna hör till de mest kända zoonotiska bakterierna. Dock zoonotiska bakterier orsakar inte alltid sjukdomssymptom hos djur (till exempel kampylobakterier hos fjäderfä). Också zoonotiska bakterier kan utveckla resistens mot antibiotika som följd av antibiotikabehandling samt sprida resistensfaktorer från en bakterie till en annan. Människor kan bli smittade av djur, livsmedel, vatten eller miljön. Då resistenta zoonotiska bakterier överförs från djur till människor, kan behandlingen av infektionssjukdomar hos människor försvåras avsevärt.

Aktuellt inom uppföljning av antimikrobiell resistens hos zoonotiska bakterier:

  • I år utreder FINRES-Vet-programmet resistenta bakteriernas förekomst hos svin samt i svin- och nötkött. Därtill undersöks resistens hos kampylobakterier i slaktade broilrar samt ESBL-bakteriernas prevalens bland importerade fjäderfä.
  • Under året 2018 utredde Livsmedelsverket (före detta Livsmedelssäkerhetsverket Evira) MRSA och ESBL-bakteriernas förekomst bland annat hos importerade hundar och i färskfoder till sällskapsdjur.
Sidan har senast uppdaterats 10.7.2019