Clostridium botulinum

Livsmedelsburna epidemier

Figur.*) Livsmedelsburna epidemier orsakade av Clostridium botulinum år 2001–2020 (pdf)

2013

År 2013 konstaterades ett smittfall orsakat av bakterien Clostridium botulinum. Livsmedlet som orsakade smittan kunde inte påvisas, men man misstänkte att varmrökt lax eller pizza med rökt lax orsakade smittan. Det var sannolikt fråga om felaktig förvaringstid eller förvaringstemperatur av livsmedlet.

2011

Tre personer insjuknade med symtom som tydde på botulism efter att ha ätit konserverade oliver med mandelfyllning. En av de två personerna som fick sjukhusvård avled. Den tredje personen som bara åt lite av oliverna insjuknade i diarré. I undersökningar som utfördes med PCR och möss påvisades Clostridium botulinum av typ B och dess neurotoxiner. Oliver i ett flertal burkar från samma parti undersöktes, men botulinumtoxin påträffades endast i oliverna hemma hos de insjuknade. Många av konservburkarna i partiet läckte och vid en visuell granskning konstaterades att deras innehåll var skämt. En noggrannare rapport om händelsen på Eurosurveillances internetsidor.

2009

I början av september konstaterades i Frankrike botulism orsakade av bakterien Clostridium botulinum hos tre personer i samma familj; källan misstänktes vara varmrökt sik som köpts i Finland. Den vakuumförpackade fisken hade köpts i en detaljhandel i östra Finland, transporterats med flyg till Frankrike av en privatperson och ätits två veckor senare på den sista förbrukningsdagen. Under resan hade fisken förvarats i en kylväska vid en okänd temperatur under 14 timmar och därefter i hemmet i ett kylskåp. Fisken hade inte upphettats före måltiden.

Det fanns inga rester av fisken kvar för undersökningar. Vid undersökningar med PCR av samma rökta fiskparti en dag senare i Finland påträffades inga bakterier av C. botulinum. Vid tillsynsmyndighetens inspektion av fiskanläggningen eller detaljhandeln som sålde fisken påträffades inga brister.

2006

I juli 2006 orsakade Clostridium botulinum en epidemi där två personer från samma familj insjuknade. Det överförande livsmedlet var uppenbarligen varmrökt sik som hade köpts i den lokala marketen. Fiskens sista förbrukningsdag var en vecka efter dagen då fisken åts. Fiskens ursprungsland var Kanada och den hade levererats djupfryst till Finland. Upptining och rökning samt förpackning av den färdiga produkten skedde i en inhemsk anläggning.

 

Dricksvattenburna epidemier

Inga rapporterade dricksvattenburna epidemier från år 2000.

 

*) Bilden uppdateras inte efter år 2020. De nyaste uppgifterna finns på Livsmedelsverkets webbtjänst (på finska).

 

Sidan har senast uppdaterats 26.11.2021