Matförgiftningsepidemier år 2000

År 2000 anmälde de kommunala tillsynsmyndigheterna 76 matförgiftningsepidemier av vilka 69 (91 %) var spridda genom livsmedel och 7 (9 %) genom dricksvatten.

Uppgifterna insamlades i Livsmedelsverkets nationella matförgiftningsregister. Antalet inrapporterade epidemier har i någon mån minskat under de två senaste åren. Antalet insjuknade (7 846) var dock betydligt större än föregående år (2 124). Största delen av de insjuknade hade smittats i tre stora dricksvattenepidemier. Enbart i den epidemi som inträffade i Nurmes, för övrigt den största vattenepidemi som någonsin rapporterats i Finland, insjuknade 5 500 personer. Det sammanräknade antalet personer som under året drabbades av vattenburna epidemier var 6 445 (82 %). Av de sju rapporterade vattenburna epidemierna bröt hela tre ut på semesterorter i Lappland. Sammanlagt 1 401 personer (18 %) smittades genom livsmedel. Den största inrapporterade livsmedelsburna epidemin under året drabbade över 200 personer.

Den allmännaste orsaken till matförgiftningsepidemierna var calicivirus. Detta virus anmäldes som sjukdomsorsak i 15 (23 %) av de livsmedelsburna och i 2 (30 %) av de vattenburna epidemierna. Därtill konstaterades calicivirus tillsammans med Salmonella och Campylobacter vara orsaken till en stor vattenburen epidemi som inträffade på en skidort i Lappland. Calicivirus var orsaken till över en tredjedel av antalet sjukdomsfall, när smittan spreds genom livsmedel. Den största calicivirusepidemin med över 200 sjukdomsfall hade att göra med croissanter som serverades i anslutning till ett större idrottsevenemang. Ostron som ätits råa och djupfrysta hallon från Östeuropa kunde entydigt visas vara smittokällor i två epidemier.

En allmän orsak till livsmedelsburna epidemier var liksom tidigare Clostridium perfringens (7/69; 11 %). Två av dessa epidemier var stora, vardera med över hundra drabbade. De livsmedel som bar smittan konstaterades vara rätter, som är typiska för denna bakterie, alltså sådana som tillretts i förväg, kylts ned och sedan på nytt värmts upp, till exempel den savolaxiska traditionella rätten “mykyrokka” och ärtsoppa. Den viktigaste orsaken till matförgiftningarna var att nedkylningen av maten skett för långsamt.

År 2000 inrapporterades fem salmonellaepidemier. Antalet drabbade per epidemi var mellan 7 och 20. Tre av epidemierna hade förorsakats av Salmonella Typhimurium. En av dessa hade att göra med en restaurangmiddag, en annan med basturökt kött som sålts på en sommarmarknad, den tredje spreds under en hotellfrukost. I epidemier orsakade av S. Saintpaul och S. Enteritidis hade salmonellan sannolikt spritts av en smittad person som deltagit i tillredningen av maten. Det är fortfarande ovanligt i Finland att människor insjuknar i salmonella. Också resultaten erhållna i det nationella programmet för salmonellaövervakning (< 1 %) visar att vi i Finland har en god salmonellasituation. År 2000 noterades likaså en epidemi till följd av Shigella. Också denna epidemi antas ha spritts genom en smittad köksanställd person.

Sidan har senast uppdaterats 26.6.2019