Matförgiftningsepidemier år 2006

År 2006 infördes sammanlagt 42 livsmedels- och 4 vattenburna epidemier i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras matförgiftningsregister utgående från de epidemiutredningar man gjort.

Via livsmedel anmäldes cirka 1700 personer och litet över 100 personer via hushållsvatten ha insjuknat. Antalet matförgiftningsepidemier var 16 % mindre än i föregående år. Färska  grönsaker och produkter tillverkade av sådana var den vanligaste inrapporterade livsmedelskategorin (13 epidemier; 31 %) som orsak till epidemier. Grönsaker passerade för första gången kött och köttprodukter som den viktigaste livsmedelskategorin som orsak till epidemier. Noroviruset var den vanligaste orsaken till livsmedelsburna matförgiftningar. Viruset orsakade tolv (29 %) livsmedelsburna och en vattenburen epidemi. Den största epidemin orsakades av grönsaker; en epidemi från färska grönsaker kontaminerats med norovirus och två Yersinia pseudotuberculosis –epidemier från inhemska lagrade morötter.

Infekterad råvara kunde klart kopplas till uppkomsten av fem (11 %) epidemier. Av de inrapporterade bristerna och felen anslöt sig 30 % till temperaturen och den spelade en betydande roll i uppkomsten av elva epidemier. Att en infekterad köksarbetare deltagit i matlagningen och bristfällig handhygien var orsaken till fem (11 %) livsmedelsburna epidemier. Det var den viktigaste orsaken särskilt i norovirusepidemierna som en infekterad arbetstagare eller person i inemot hälften (42 %) av fallen var orsaken till.

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2021