Matförgiftningsepidemier år 2008

Utgående från gjorda epidemiutredningar klassificerades år 2008 sammanlagt 42 livsmedels- och vattenburna epidemier i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras matförgiftningsregister. Huvuddelen av epidemierna 38 (90 %) var livsmedelsburna. Fyra vattenburna epidemier inrapporterades. Cirka 900 personer uppgavs ha insjuknat via  livsmedel och cirka 110 via hushållsvattnet. År 2008 var antalet matförgiftningsepidemier 31 % större än år 2007.

Den vanligaste mikroben som orsakade matförgiftning var som under tidigare år också norovirus. Viruset var orsaken till 11 (29 %) livsmedelsburna epidemier. Spannmålsprodukter var den vanligast inrapporterade orsakaren av epidemier (8 epidemier; 21 %) och den  nästvanligaste var färska grönsaker (7 epidemier; 18 %). Färska grönsaker orsakade de  största epidemierna.

Sallat misstänktes vara orsakaren till en epidemi av Salmonella Reading / Newport och en epidemi av urdjuret Cryptosporidium parvum. Det är den första inrapporterade epidemin  orsakad av urdjur i Finland. Yersinia pseudotuberculosis orsakade i juli två epidemier,  förmedlaren till den ena av dem visade sig vara inhemsk, fjolårig morot.

Användning av kontaminerad råvara stod i ett klart samband till uppkomsten av allt som allt sex (14 %) epidemier. Av de inrapporterade bristerna och felen hänförde sig 36 % till  temperaturerna eller bristfälliga lokaler för förvaring och hantering av livsmedlen. Att infekterad kökspersonal deltog i matlagningen och bristande handhygien var orsaken till 24 % av de livsmedelsburna epidemierna. Det var den viktigaste orsaken särskilt i norovirusepidemierna, ii vilka en infekterad medarbetare eller person var orsaken till 73 % av epidemierna.

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2021