Resistens hos zoonotiska bakterier

Zoonotiska bakterier kan smittas mellan människor och djur och orsaka sjukdomssymptom hos båda. Salmonellabakterier hör till de mest kända zoonotiska bakterierna. Det finns även zoonotiska bakterier som orsakar inga symptom hos djur (till exempel kampylobakterier hos fjäderfä). Också zoonotiska bakterier kan utveckla resistens mot antimikrobiella medel som följd av antibiotikabehandling. Människor kan smittas direkt från djur men även från livsmedel av animaliskt ursprung eller från vatten och miljön. Då resistenta, zoonotiska bakterier överförs från djur till människor, kan behandlingen av infektionssjukdomar hos människor försvåras avsevärt.