Campylobacter

Värmeresistenta campylobacter (Campylobacter jejuni och C. coli) förekommer allmänt i tarmkanalen hos varmblodiga djur och fåglar. I Finland har förekomsten av campylobacter hos broilrar följts upp systematiskt sedan år 2004 inom ramen för kontrollprogrammet för campylobacter. Den antimikrobiella resistensen testas hos campylobacterstammar som isolerats inom ramen för programmet. I programmet FINRES-Vet tas dessutom med campylobacterstammar som isolerats från nötkreatur och svin.

Den antimikrobiella resistensen hos campylobacter som isolerats i Finland är lägre än i de flesta andra länder. Situationen är jämförbar med t.ex. i Sverige och Norge.

Broilrar

Bild. Antimikrobiell resistens hos Campylobacter jejuni som isolerats från broilrar från och med 2010

Nötkreatur

Bild. Antimikrobiell resistens hos Campylobacter jejuni som isolerats från nötkreatur från och med 2003

Svin

Bild. Antimikrobiell resistens hos Campylobacter coli som isolerats från svin från och med 2004