Mjältbrand (anthrax)

Mjältbrand är en sjukdom som orsakas av den sporulerande bakterien Bacillus anthracis. De sporer som bakterien bildar kan bli kvar i jorden i årtionden.

Mjältbrand hos människor

Mjältbrandssmitta hos människor är ytterst sällsynt. Människan kan smittas av mjältbrand från infekterade djur, produkter av animaliskt ursprung som innehåller bakteriesporer (till exempel skinn), eller förorenad jord via luftvägarna, matsmältningskanalen eller hudsår. I Finland har inga mjältbrandsfall konstaterats på flera årtionden. Inte en enda smitta har anmälts till det riksomfattande registret över smittsamma sjukdomar under dess existens sedan 1995.

Mjältbrand hos djur

Mjältbrand är i första hand känd som en sjukdom hos nötkreatur, får, getter och andra växtätande djur. Smittan kan komma via tarmsystemet, skadad hud eller luftvägarna (spordamm). Vanligtvis kommer smittan via tarmsystemet och smittkällan är då förorenat foder eller vatten. Mjältbrandsbakterien bildar sporer, som blir kvar i jorden i årtionden och således kan orsaka epidemier i samma områden efter flera årtionden.

Från och med 1940 har 283 fall av mjältbrand konstaterats på 150 olika orter i Finland. På 1940- och 1950-talen förekom över hundra fall. Antalet fall minskade på 1960-talet, då bara 27 fall konstaterades. Därefter har mjältbrand konstaterats i Finland 1974, 1988, 2004 och senast 2008. Fall har konstaterats nästan överallt i Finland, men mest i Nyland och västra Finland. De senaste fallen har konstaterats hos enskilda nötbesättningar.

Figur: Genom laboratorieundersökningar fastställda mjältbrandsfall i Finland fr.o.m 1930 (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 2.8.2019