E1201 - Polyvinylpyrrolidon

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Syntetiska polymerer. Får användas som bärare av sötningsmedel och i kosttillskott i tablettform. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
50 mg/kg/dygn