E1203 - Polyvinylalkohol

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Polyvinylalkohol är ett filmdrageringsmedel som även används för dragering av tabletter och kapslar i läkemedelsindustrin. Polyvinylalkohol är en kemiskt framställd polymer vars fysikaliska och kemiska egenskaper beror på graden av graden av polymerisation och graden av hydrolys. Får bara användas för kosttillskott i form av kapslar och tabletter. Mängdbegränsning.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
50mg/kg/dygn