E1204 - Pullulan

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Polysackarid producerad av jästsvampen Aureobasidium pullulans. Används i kosttillskott vid framställning av kapselskal och dragerade tabletter och vid framställning av lösliga filmer avsedda för att fräscha upp andedräkten.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts