E1205 - Basisk metakrylatsamploymer

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Polermedel som framställs kemiskt. Basisk metakrylatsampolymer absorberas praktiskt taget inte av magtarmkanalen vid oral administrering. Får endast användas i kosttillskott. Mängdbegränsning.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts