E1207 - Anjonisk metakrylatsampolymer

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Kemiskt framställt polermedel. Basisk metakrylatsampolymer upptas i praktiken inte från matsmältningskanalen intagen via munnen. Får användas till kosttillskott i fast form, även för kapslar, tabletter och motsvarande utom kosttilskott i tuggbar form. Mängdbegränsning.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts