E1209 - Polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Framställs på kemisk väg. Bind-/ytbehandlingsmedel. Får användas till kosttillskott i fast form, även kapslar, tabletter och motsvarande utom kosttillskott i tuggbar form. Mängdbegränsning.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts