E127 - Erytrosin

additiv grupp
Livsmedelsfärger

Färg Röd

beskrivning
Framställs syntetiskt. Jodhaltigt. Tillåtet endast i kanderade eller konserverade körsbär. Mängdbegränsning.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
0,1 mg/kg/dygn