E1413 - Fosferat distärkelsefosfat

additiv grupp
Modifierade stärkelser

beskrivning
Flera växter lagrar energi i form av stärkelse. Stärkelse är en polysackarid uppbyggd av glukos som består av två delar, amylos och amylopektin. Den stärkelse som används i livsmedel utvinns främst av potatis, vete, majs och ris, som innehåller särskilt mycket stärkelse. Som sådan är stärkelsen ett tillverkningsämne, men då den modifieras kemiskt, klassificeras den som en tillsats. Med olika metoder erhålls tillsatser med olika tekniska egenskaper. Modifierade stärkelser används som stabiliserings- och förtjockningsmedel i stället för vanlig stärkelse, eftersom de bättre tål såväl upphettning som djupfrysning. Också modifierade stärkelser bryts ned och absorberas i matsmältningen. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Mängdbegränsningar endast i barnmat. I livsmedlens förpackningspåskrifter kan dessa ämnen anges endast med gruppnamnet ”modifierad stärkelse” och ämnets eget namn eller E-nummer behöver således inte anges. Stärkelsens ursprung ska anges i ingrediensförteckningen, om den härstammar från följande spannmål eller hybridstammar av sådana: vete, råg, korn, havre, spelt, kamut.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts