E1517 - Glyceryldiacetat (diacetin)

additiv grupp
Övriga tillsatser

beskrivning
Framställs kemiskt. Får användas i aromer.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts