E171 - Titandioxid

additiv grupp
Livsmedelsfärger

Färg Vit

beskrivning
Framställs av titanhaltiga mineraler. Får användas i bl.a. godis, kaffebröd och kosttillskott. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts