E174 - Silver

additiv grupp
Livsmedelsfärger

Färg Silver

beskrivning
Utvinns ur olika mineraler. Får endast användas i överdrag på sötsaker, dekorationer på choklad och i likörer. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Har inte fastställts