E239 - Hexametylentetramin

additiv grupp
Konserveringsmedel

beskrivning
Framställs kemiskt. Hindrar bakterietillväxt. Får endast användas i den italienska osten Provolone. Mängdbegränsning.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
0,15 mg/kg/dygn