E252 - Kaliumnitrat

additiv grupp
Konserveringsmedel

beskrivning
Framställs kemiskt. Nitrater förekommer naturligt i växter. Särskilt vid riklig gödsling kan växterna innehålla stora mängder nitrater. Dricksvatten kan också innehålla problematiskt stora mängder nitrat, särskilt om grundvattenområdet ligger på stora odlingsmarker. Ett av de äldsta konserveringsmedlen. Får användas i ostar, köttprodukter och i fiskprodukter inlagda i marinad. Mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
3,7 mg/kg/dygn i form av nitrajon (5 mg/kg/dygn i form av natriumnitrat)