E261 - Kaliumacetat

additiv grupp
Konserveringsmedel

beskrivning
Acetaterna är salter av ättiksyra. Ättiksyra förekommer naturligt och den kan också framställas genom jäsning av socker eller vin eller kemiskt. Ämnena förhindrar flera sjukdomsalstrande bakteriers tillväxt. Används både som konserveringsmedel och som surhetsreglerande medel. Ämnenas konserverande effekt bygger främst på att de sänker pH-värdet. Får användas i nästan alla livsmedel som får innehålla tillsatser. Inga mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Behövs inte